Facebook'ta Ana Sayfa

Aristokrat

Aristokrat kime denir ve bunun eski yunan filozofu Aristo ile bir alakası var mıdır? Aristokratın kelime anlamı “bazı toplumlarda en yüksek, asil sınıf, tipik olarak doğuştan miras yoluyla unvan ve makamlara sahip olan kimse” olarak verilmektedir. Aristokrasi fikrinin Yunanca’da ismi, Aristokrasi kelimesi ile benzemesinden dolayı yanlış olarak Aristotales yani Aristo’ya ait sanılmaktadır. Aristokrasi fikri, filozof Platon (Eflatun) a aittir, ve en iyilerin yönetimi anlamına gelir. Yani Platon toplumun üst sınıfları toplumu yönetsin demekteydi ve demokrasiyi yanlış buluyordu. Tabi Aristokrasi bugün bildiğimiz anlamını, ortaçağda derbeylikleri yıkarak geniş imparatorluklar kuran güçlü ailelerden almıştır. Artık toplumu İmparator aileleri ve onların çevrelerine almaya layık gördükleri ve bu yüzden sonraki nesillere aktarabildikleri ünvanlar verdikleri kesimler yönetmeye başlamıştı. Ortaçağdan sonra Osmanlı hanedanının sahip olduğu ve devlet yönetimine getirdiği kesime verdiği Paşa, Bey gibi verdikleri ünvanlar da bu şekildedir. Paşazade, Beyzade, Sultanzade gibi bu ünvanlar sonraki nesillere aktarılabiliyordu. Ancak aristokrasi denince ilk akla gelen imparatorluk tabi ki bugün de devam eden Birleşik Krallıktır. Bu krallığın dağıttığı ünvanlar hala kullanılmaktadır. Ancak yönetimdeki etkileri Platon’un belirttiği anlamda kalmamıştır, en azından görünen yüzüyle. Fransız ihtilali ile yok olan Fransız aristokrasisi ve Bolşevik devrimi ile yıkılan Rus aristokrasisi, ülkemizde saltanatın kaldırılması ile yok olan Osmanlı aristokrasisi ile aynı kaderi paylaşmış, bu hanedan mensupları ve asiller, sadece sanat ve kültür anlamında magazin konusu olarak kalmışlardır. Yakın zamanda biten bir aristokrasi de İran’dır. Pehlevi hanedanının hakimiyeti, teokratik bir cumhuriyet kuran Humeyni devrimi ile son bulmuştur. Toplumların en iyiler tarafından yönetilmesini garanti eden bir sistem olmadığı anlaşılmış bulunan Aristokrasi, artık aristokratlar tarafından ünvanların alınıp satıldığı, sahte evliliklerin ve skandalların havada uçuştuğu yozlaşmış bir kültürü temsil etmektedir. Yönetim biçimi olmaktan çoktan çıkmıştır.
Özetle Aristokrasi ve Aristokrat kelimelerinin, bilimin metodolojisini ilk defa ortaya koyan, mantık ve akıl yoluyla dünyayı anlamayı temsil eden filozof Aristo ile, adındaki “en iyi” anlamına gelen yunanca “Aristo” kelimesi dışında hiç bir ilgisi yoktur. Adı da Aristotales olarak tam okuduğunda “en iyi amaç” olan bu filozofun fikirlerini ve başlattığı bilgiye dayalı aydınlanmayı, Platon’un idealist fikirlerle ortaya attığı ama insanlık için yanlış sonuçlar üretmiş bir yönetim biçimiyle karıştırmamalıyız.
20.09.2018 geronimo
1
ayrıcalıklılar, seçkinler, soylular sınıfından olan, soylu.
09.10.2018 ansyfatyfn
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın