Facebook'ta Ana Sayfa

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit bireysel danışmanlık, evlilik ve çift danışmanlığı, kurumsal danışmanlık ve cinsel terapi alanlarında danışanlarına hizmet vermektedir.

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit Kimdir ?

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı. MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, SCL-90 Belirti Tarama Testi, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği alanlarında klinik ölçme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Boşanma Terapisi, Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanlarında özel eğitimler aldı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, 2018 yılında açtığı Klinik Psikolog Mehmet Cem Yiğit Danışmanlık Ofisi’nde danışanlarıyla bir araya gelmektedir.

Adres : Nispetiye Cad. Gürel Apt. C Blok No:42 Kat:3/23, 34340 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : 0555 196 55 00
Website : https://mcemyigit.com.tr/
21.02.2020 pskmcemyigit

Ana Sayfa İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı internet hizmetleri şirketidir. Şirketin ana faaliyet konusu internet üzerinde yüksek ziyaretçili web siteleri oluşturmak ve buradan reklam geliri elde etmektir. Şirketle ilgili diğer bilgiler şu şekildedir.

Şirket merkezi;
Kemalpaşa Cadddesi No:144 D:505
35600
Karşıyaka / İZMİR

Bağlı olduğu vergi dairesi;
Karşıyaka

Vergi numarası;
0680902436

11.02.2020 Geni
1

Ana sayfa forum/sözlük editör kullanım kılavuzu

anasayfa.com sitesinde ziyaretçilerin nitelikli yazıları paylaşabildikleri bir forum/sözlük alt yapısı mevcuttur. Oldukça güçlü bir online editör (çevrimiçi düzenleyici) sunan bu altyapıyı verimli kullanabilmek için fonksiyonların nasıl kullanıldığını belgelemekte fayda olduğu düşüncesiyle bu yazı kaleme alınmıştır. İçerik ile ilgili kurallar için ana sayfa forum/sözlük yazım ilkeleri sayfasını inceleyiniz.

İlgili fonksiyonların tamamı tüm kullanıcılara açık değildir. Yetki düzeyi arttıkça, kullanıcının kullanımına sunulan fonksiyon sayısı da artmaktadır. Bu yüzden burada kullanımı açıklananların tümünü kendi ekranınızda görmediğiniz takdirde lütfen panik yapmayınız. Kaliteli yazı paylaşım adediniz arttıkça, site yönetimi tarafından kullanıcı seviyeniz de yükseltilecektir.

 1. En basit şekliyle, gizli ve açık bakınız verilebilmektedir. Bunun için editörün hemen üstündeki (bkz: ) ve `` tuşlarından faydalanılabilir. Bunun için link olacak metin seçilip, ilgili tuşa basılması yeterlidir.
 2. Dış link vermek için url() butonu kullanılabilir. Parantez işaretlerinin arasına url yazıldığında bu bölüm dış link olarak yayınlanacaktır.
 3. anasayfa.com içerisinde, forum/sözlük bölümünde yer alan bir konuya konu başlığından farklı bir metinle bağlantı verilmek istendiğinde gbkz[] kullanılır. Köşeli parantezler içerisinde önce konu id metni örneğin ana-sayfa-forum-kullanim-kilavuzu girilir, arada bir boşluk bırakılır sonra da ilgili metin girilir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz;
  Vahşi Kapitalizm
 4. anasayfa.com içerisinde farklı bölümlerdeki bir sayfaya bağlantı vermek için sbkz[] kullanılır. Köşeli parantezler içerisine önce /ile başlayan ve anasayfa.com'dan sonra gelen url parçası yazılır, boşluk bırakılır ve kullanılacak link metni girilir. Bunun için iletişim bölümüne verilen bağlantıyı örnek olarak kullanalım;
  anasayfa.com iletişim sayfası
 5. You Tube üzerinden bir videoyu gömmek (embed etmek) istediğimiz zaman [youtube: ] butonundan faydalanmalıyız. youtube:'dan sonra bir karakter boşluk bırakarak, You Tube tarafından verilen paylaşma url'sini girmemiz yeterlidir. Örnek olarak You Tube platformunda yayınlanan Büyük Taarruz - İzmir Marşı videosu burada paylaşılacak;11.02.2020 Mahmut Hoca
1

Uzaktaki mysql sunucusundan mysqldump ile veri tabanı yedekleme ve yükleme

Mysql veri tabanının yedeğini almak için kullanılacak komutlar farklı durumlarda farklılıklar gösteriyor. Bu makalede, uzaktaki mysql sunucusundan veri tabanı yedeği almayı ele alacağız.

Yerel sunucuda (localhost) kurulu mysql veri tabanının yedeğini sunucu adı belirtmeye gerek olmadan şu komutla alabiliyorduk;

mysqldump -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi > yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql

Uzaktaki sunucudaki mysql motoruna erişmek için -h parameteresiyle sunucu adresini ve işi sağlama almak için -P (büyük harf olduğuna dikkat edelim, küçük harf parola almak için kullanılıyor) parametresi ile de port numarasını giriyoruz. Port numarası genelde 3306.

mysqldump -P port-numarasi -h mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi > yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql

mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi bir domain, sub-domain ya da ip numarası olabilir.

Dosyanın aktarımı için dosya sıkıştırma ve ftp vb. bir yazılımla aktarım işlemini tamamladıktan sonra şu şekilde geri yükleyebiliriz.

mysql -P port-numarasi -h mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi < yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql
11.02.2020 Geni
1

Amazon ec2 sunucusuna sftp ile erişim hakkında

Amazon web servisleri, ec2 sunucularına erişim için geleneksel kullanıcı adı - parola ikilisi yerine güvenlik anahtar dosyası ile erişime izin veriyor. İşin zor taraflarından birisi, dosyanın indirilmesine yalnızca bir kez izin verilmesi. Dosyayı indirdikten sonra aradan uzun zaman geçtikten sonra sisteme nasıl gireceğinizi de unutabiliyorsunuz.

(Örneğin) filezilla ile girerken ilgili ppk dosyasına ek olarak, bir de kullanıcı adını girmeniz gerekiyor. Girmeniz gereken kullanıcı adı ec2-user. Bu kullanıcı ile sisteme girdiniz ve gördünüz ki bir kaç işlevsiz dosyadan başka bir şey yok. Panik yaptınız. Yapmayın. Filezilla'da remote directory bölümüne /var/www/html yazın. Dizin içeriğini göreceksiniz.
08.02.2020 Geni
1

Tar ile dosya arşivleme

Tar, linux üzerinde dosyaları arşivleme yani birden fazla dosya ve klasörü tek bir dosya haline getirmek için kullanılan bir komuttur. Tar, arşivleme yaparken sıkıştırma imkanı da tanımaktadır.

Sık kullanılan Tar parametreleri:

-c (create): tar dosyasının oluşturulacağını belirtir.
-x (extract): bir tar dosyasının açılacağını belirtir.
-f (file): işlem yapılacak tar dosyasının adının komut satırında verileceğini belirtir.
-v (verbose): arşivleme veya bir arşivin açılması sırasında işlenen dosyaların isimlerini ekrana listelemek için kullanılır.
-z (zip) işlem sırasında Gunzip ile sıkıştırma veya açma gerçekleştirilecekse kullanılır.


tar -[parametreler] [tar-arşiv-ismi] [diger-dosya-veya-dizin-isimleri]

Tar arşivleme için örnekleri:

Dizindeki tüm .txt uzantılı dosyaları arsiv.tar isimli bir dosyada arşivlemek
tar -cf arsiv.tar *.txt

Dizindeki ana ile başlayan tüm dosyaları arşivleyerek sıkıştırmak
tar -zcf arsiv.tar.gz ana*

Birden fazla dosyayı isimlerini vererek arşivlemek
tar -zcf arsiv.tar.gz dosya1.jpg dosya2.jpg dosya3.jpg

gazeteler dizini ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları arşivleyip sıkıştırmak ve bu sırada isimlerini listelemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/

gazeteler, resimler ve okul dizinlerini arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/ resimler/ okul/

resim ifadesi ile başlayan tüm klasörleri arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz resim*/


Tar arşiv açma için örnekleri:

arsiv.tar içindeki dosyaları bulunulan dizine açma için
tar -xf arsiv.tar

arsiv.tar dosyasındaki sadece kitap.jpg dosyasının açmak için
tar -xf arsiv.tar kitap.jpg

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları bulunulan dizine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları deneme dizinine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz -C deneme/


Tüm Tar parametlerini görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
tar --help
05.02.2020 huso
1

Sunucudan sunucuya özyinelemeli dosya aktarımı

Her site tasarımcısının başına gelir, kocaman bir dosya listesine sahip dizini bir sunucudan diğerine aktarması gerekir. Söylemesi kolay, yapması zordur. Bunun için çok faydalı bir araç var. Bunun kullanımı ile ilgili bir iki basit örneğe bakalım.

Örneklerimizi Linux Centos 7.5 kurulu bir sunucudan alıyoruz. Bu sunucuda ncftp adlı araçtan yararlanacağız. Öncelikle sunucumuza ncftp kurmak zorundayız.

yum install ncftp

ncftp kurulduktan sonra, dizin yapısını içindeki dosyalarla birlikte olduğu gibi aktarmak için ncftp'den şöyle faydalanmak mümkündür.

ncftpput -R -u "hedef-sunucudaki-ftp-kullanıcısı" -p "ftp-parolası" hedef-sunucu-adresi hedef-sunucuda-aktarım-yapılacak-yol kaynak-sunucudan-alınacak-dizin-yolu

Tırnak işaretlerini komutta koruyabiliriz. -R özyinelemeli (recursive) olarak dizinin altındaki tüm dosya ve alt dizinlerin alınacağını belirtir.

Tek dosya aktarmak istersek komutu şöyle kullanabiliriz;

ncftpput -u "hedef-sunucudaki-ftp-kullanıcısı" -p "ftp-parolası" hedef-sunucu-adresi hedef-sunucuda-aktarım-yapılacak-yol kaynak-sunucudan-alınacak-dosya-adı
05.02.2020 Geni
2

Annelerimizin sözleri

Cennet anaların ayakları altındadır sözünü her gün tekrar tekrar doğruladığımız bir hayat yaşıyoruz. Sevgili annelerimizin klasikleşmiş sözleri var. Hem o sözleri, hem sevgi abidesi analarımızı analım;


 • Allah sana senin gibi çocuk versin
 • Nereye koyduysan ordadır
 • Anne olunca anlarsın
 • Hadi evlen artık
 • Hadi çocuk yap artık
 • O yemek bitecek
 • Yaptığın banaysa, öğrendiğin kendine
 • Seni doğuracağıma taş doğursaydım
 • Allah bana çocuklarımdan önce ölmeyi nasip etsin
 • Akşam eve geç kalma
 • Tanımadığın insanlarla konuşma, verdikleri yiyecekleri yeme
 • Bil bakalım yemeğe ne koydum

29.01.2020 Geni
1

Musluğun ucundaki sihirbaz

Perlatör elek görünümlü yapısı sebebiyle yanlış olarak hep musluğun ucundaki süzgeç olarak anılıp suyu süzdüğü sanılmıştır. Oysa suyun musluğa da zarar vermemesi için daha girişte filtre edilmesi gerekmektedir ve böyle de yapılır. O halde musluğun ucundaki bu minik parça süzgeç değildir. Peki aerator olarak da anılan minik ve ucuz bu parça süzgeç değilse nedir, ne işe yarar.

İşinize çok yarayacak ve ilginç bulacağınız bu bilgiyi merak ediyorsanız lütfen sitemizi ziyaret ediniz. https://www.tesisat-tamirat.com/perlator
23.01.2020 truvahorse
1

Serbest piyasa mı, serbest plaza mı?

İnsanoğlu varoluşundan bugüne ister bilinçli, ister bilinçaltı çalışmalarla olsun, sürekli olarak ekonomiyi modellemeye çalışıyor.

Özellikle 19. ve 20. yüzyıllar bu tartışmaların çok hararetli yaşandığı dönemler oldular. 20. yüzyıl komünizm etrafında toplaşan piyasanın sıkı denetim altında tutulmasını öngörenlerle, kapitalizm etrafında toplaşan piyasanın serbest bırakılması ve iç dinamikleri ile dengeye gelmesini beklenmesini öngören iki ana kutbun mücadelesine tanık oldu. 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken, 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve komünist blokun çözülmekte olduğunu haber verdi. Piyasayı denetleme yerine piyasaya hükmetme çabası içine girmenin faturasını ödediler. Kısa süre içerisinde piyasayı denetlemek üzerine kurulu ekonomi uygulayan devletler bu modeli sürdüremez duruma geldiler ve serbest piyasa modeline geçiş yapmaya başladılar.

Aradan geçen çeyrek yüzyıl sonunda görüldü ki, aslında piyasanın iç dinamikleri ile dengeye gelmesini bekleme iddiası taşıyan blokta da durum pek böyle değilmiş. Serbest piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi diye sayıklayıp duranlar, aslında serbest plaza ekonomisi peşinde koşuyorlarmış. Plazalarda paylaşılan kamu hibeleri, plazalarda imzalanan satın alma garantili devlet ihaleleri, plazalarda yapılan toplantılarda siyasi partilere genel başkan tayin etmeler, plazalarda yapılan oylamalarda olimpiyatların kime verileceğine karar vermeler...

Serbest piyasa oldu serbest plaza...
21.01.2020 Geni
1

Mersin Cennet Cehennem

CENNET – CEHENNEM MAĞARASI
Mersinde yer alan Cennet – Cehennem Mağaraları Cennet – Cehennem obruğu ya da çöküğü olarak da anılabilmektedir. Bölge tam anlamıyla tipik bir Akdeniz karstik arazi yapısının etkileri neticesinde bütünüyle doğal şartlar doğrultusunda oluşmuşlardır. Mağaralar temelde uzun süre akan yer altı sularının kireç tabakalarını eritmesi neticesinde tavan yapısının çökmesiyle oluşmaktadır.
Cennet mağarasına iniş ve çıkış süreci biraz yorucu bir aşama olmasının yanı sıra en uç noktaya ulaşılabilmesi için hemen hemen 460 basamağın inilmesi gerekmektedir. Cennet mağarası içerisini yemyeşil bir doğanın kaplaması kadar içinde akan nehirle de dikkat çekmektedir.
Cennet mağarası zamanla içerisinde bulunan yeraltı deresinin sebep olduğu kimyasal erozyon neticesinde tavanının çökmesiyle oluşmuştur. Mağara derinliği 70 metre civarı olurken ağız kısımlarının çapları ise 250 ve 110 metre genişliğine sahip olmaktadır. Girişinde yer alan tabelaya göre milattan sonra beşinci yüzyılda Aziz Paulus Meryem anaya atfen yaptırılmış bir kilise de mağaranın güney kısmında bulunmaktadır. Meryem Ana Kilisesi olarak da bilinen kilisenin en dikkat çeken özelliği çatısının bulunmaması iken mağara içerisine inişler Romalılardan kalma bir merdivenle sağlanmaktadır.
Cehennem mağarası ise Cennet mağarasının 75 metre kuzeyinde üzerinde karstik zemin yapısının uğramış olduğu erozyon neticesinde oluşmuştur. Mağaraya girişin bulunmadığı mağaranın derinliği 128 metre iken ağız çapları 50 ve 75 metredir. Ancak isteyen kişilere özel olarak ayarlanan ekipmanlarla mağaraya inmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Cehennem mağarası ile ilgili çok sayıda mitoloji bulunmaktadır. mitolojilerin en ünlüsü ise Zeus alevler kusmakta olan yüz başlı ejderha olan Typon’u mağaraların bulunduğu noktada yaptıkları bir kavga sonrası Typon’u yenmesinden sonra ejderhayı Etna Yanardağı altına sonsuza kadar kapatmasının öncesinde Cehennem çukuruna hapsetmiştir.
Cennet cehennem mağaraları doğal yollarla oluşmuş olan mağaralar Silifke’de yer almaktayken zaman zaman mitolojiye de konu olmuştur.
Ulaşım
Silifke Mersin karayolu ile ulaşım sağlanan mağaraların 20. Kilometresinden sonra dağ yolundan 2 kilometre ilerledikten sonra mağaralara ulaşılmaktadır. Mağaralar Silifke ilçesinin 25 kilometre ilerisinde yer alırken Antik Narlıkuyu Limanının 2 kilometre kuzeybatı kısmında yer almaktadır.

Mersin ile ilgili hersey icin sayfamizi ziyaret edebilirsiniz -> http://www.mersinsensin.com/
16.01.2020 mersinsensin
1

Türkiye'nin Hayvan Haber Sitesi - www.ajanimo.com

2016 yılında kurulan Türkiye’nin ilk hayvan hakları ve yaşam platformu www.ajanimo.com, var olduğu günden bu yana yaptığı haberlerle hayvan severleri bilgilendiriyor, hayvan haklarına yönelik aktarımlarıyla farkındalık yaratıyor. 3 yıldır ürettiği sayısız özel haberiyle ulusal basında sıklıkla yer bulan, hayvan odaklı habercilikte bir kaynak haline dönüşen www.ajanimo.com, bilinirliğini her geçen gün artırıyor. Ajanimo sadece hayvan haklarına değinmiyor, doğa ve çevre odaklı haberleriyle sorunları kamuoyuna taşıyor, yetkililere harekete geçme çağrısında bulunuyor. Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine de vurgular yapıyor.
06.01.2020 AJA
1

Kumarbaz Aldanması

Matematikteki olasılık teorisini yarım yamalak bilenlerin karşı karşıya kaldığı bir problemdir. Çok büyük adetlerde ortaya çıkması beklenen istatistik dağılımının, çok da büyük olmayan adetlerde ortaya çıkacağını zannetmeye dayalı bir yanılgıdır.

Örneğin en basit olasılık uygulamalarından yazı ve tura gelme olasılığının %50 olması üzerine bu yanılgı şöyle gözlenebilir. 29 lez arka arkaya tura geldiği bir durumda, kumarbaz, bir sonraki atışta yazı gelme olasılığını çok yüksek görebilir. Halbuki bir sonraki atışta yazı gelme olasılığı yine %50'dir. Yazı ve turaların sayısının birbirine tam eşit olduğu dağılım, sonsuz atış sonrasında görülür. Ve yazı ve turaların sayıları tam eşit olmasa da birbirine çok yakın olması ancak bir kaç milyon kez atış yapıldıktan sonra söz konusu olabilir. Onlarla, ya da yüzlerle ifade edilen adetlerde, yazı ve turalardan birinin diğerinden çok fazla gelmesi, ikisinin %50 - %50 eşitlenmesi gerekliliğine dayalı bir beklentiyi haklı çıkarmaz. İkisinin birbirine bu kadar küçük adetlerde eşitlenmesini beklemek kumarbaz aldanması olarak adlandırılır. Kumarbaz aldanması, rulet, jackpot gibi yaygın kumar çeşitlerinde karşımıza çıkar.
05.01.2020 Geni
1

Recep İvedik 6

Recep İvedik serisinin 2019'da üretilen filmi. Serinin 6 numaralı filmi. Bir gurbetçi olarak benim için en önemli yönü, filmi Tiran sinemalarında gösterime girdiği için zamanında izleyebilmek oldu. Şahan Gökbakar, her ne kadar artık klasikleşmiş bir tarzı tekrar etmişse de, film güldürmeye, gerginleşmiş sinirleri gevşetmeye yaradı.Kişisel düşünceme göre Recep İvedik, son 20 yıldaki toplumsal yaşantımıza damgasını vuran insan tipini çok iyi temsil edien bir örnek. Bu filmde de, gerçek yaşamda gördüğümüz insan tiplerini olduğu gibi yansıtan bir rol sergilenmiş. Aynada gördüğünü beğenmediğinde aynaya kızan insanlar gibi, Recep İvedik'i gördüğümüzde Recep İvedik'e kızmamıza gerek yok, o sadece topluma ayna tutuyor.

Konya bileti yerine Kenya bileti kesen insan tipi aramızda. Kenya'ya giderken aşıyı son saniyeye bırakan rehber tipi aramızda. Bayan hostesi çağırıp, erkek görevli gelince çıkışan insan tipi aramızda. Misafire haşlanmış gergedan eti yedirmek isteyen insan aramızda. Tüm bunları bu filmde görmek mümkün.

Ben filmde en çok Nahu kabilesinin bayrağına, akıllı telefonla göndermeye çalıştıkları mesajda fotoğraf olarak Recep İvedik'in kalçalarının çekilmesine ve gorilin kaçma operasyonuna yardım etmesine güldüm.

Biz filmi ailece Tiran QTU alış veriş merkezinde Cineplexx salonlarında izledik. 5 yaşındaki oğlumuz için film biraz uzun geldi. Filmin ortasına geldiğimizde oğlumuz çıkmak istedi. Ama imdada Recep İvedik'in aslanı yenme sahnesi yetişti. Kahramanımızın aslanı yellenerek yenmesi, 5 yaş grubu için asla eskimeyecek bir espri olduğunu belli etti. O andan itibaren oğlumuz filme bağlandı. Ara ara sinema salonunda gezinse de, sonuna kadar izlemeyi başardı. Salondaki diğer izleyiciler de çok anlayışlıydı. Çocuğun salonda gezmesine olumsuz tepki vermediler. Ortalarda dolanan küçük bir çocuk, şovun bir parçası haline geldi.

Hoşça zaman geçirmek isteyenler için pişman olmayacakları bir seçim olacağını söyleyebilirim.

Ben gurbette, Recep İvedik serisinin ilk filmiyle 6. filmi arasındaki filmleri kaçırdığım için esprilerin tekrar etmesi belki beni rahatsız etmemiştir. Ona bir şey diyemem. Ama genel olarak memnun kaldık.

Son bir söz de yapımcı ve yayıncı şirketlere. Filmin Tiran'da gösterilmesi buradaki gurbetçiler için çok olumluydu ama filmin gösterime girdiği yeterince duyurulmadı. Biz tesadüfen duyduk.
04.01.2020 Geni
1

Hayy'dan gelen, Hu'ya gider

Hay'dan gelen huy'a gider gibi anlaşılan ama aslında bununla ilgisi olmayan bir atasösüzüdür. Hayy ve Allah'ı anmak için kullanılan isimlerden ikisidir. Tanrıdan gelen tanrıya geri döner anlamında bir atasözüdür. Elimizdeki her şeyi bize Allah bahşetmiştir, her şey de Allah'a geri dönecektir. Bu atasözünde hangi sebeple Cenab-ı Hakk'ın iki farklı ismi kullanıldığını anlamak zordur. Tanrıdan gelen tanrıya geri döner demek mümkünken "Hayy'dan gelen, Hu'ya gider" denmesinin sebebi bilinmemektedir.
04.01.2020 Geni
1

Atasözleri

Toplumların uzun yıllara dayalı deneme ve gözlemlerine bağlı olarak ortay koyduklar, söyledikleri öğüt nitelikli, ders verici sözlerdir. Genellikler doğru çıkarlar. Sık sık deyimler ile karıştırılılar.

Bazı atasözlerimiz şu şekildedir;

04.01.2020 Geni
1

Az veren candan, çok veren maldan verirmiş

Çevremizde elindeki az şeyi paylaşmaya gayret eden, nesli tükenmeye yüz tutmuş iyi insanların değerini bilmemizi de hatırlatan bir sözdür. Bir insanın ne kadar verdiğinden çok, elindekinin ne kadarını verdiği önemlidir. Asıl değerli olan, elinde var olan az kaynağı paylaşan kişinin yaptığıdır. Büyük özveri budur. Çok varlıklı bir kişi, bir çok şey verse bile aslında herhangi bir özveride bulunmamıştır.
03.01.2020 Geni
1

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Film)

2019 Türk yapımı biyografik film. Filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaptı. Naim Süleymanoğlu rolünü Hayat Van Eck oynadı. Naim'in babası rolünü Yetkin Dikinciler, annesi rolünü Selen Öztürk oynadı. Filmin senaryosunu Barış Pirhasan, Naim'in kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun yazdığı kitabı esas alarak yazdı. Filmin çekilmesi gündeme geldiğinde Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu filmin çekilmesine karşı bir dava açmışlardı. Film, Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu ve kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun anlattıkları çerçevesinde çekildi. Zaten film 1988'e kadar yaşananları içine alıyor ve bu tarihte milli sporcumuzun çocukları henüz dünyaya gelmemişti.

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük haltercisi olduğu kabul edilen Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan filmde, tüm oyuncular gerçekten olağanüstü bir performans sergilemişler. Şampiyonumuzun anısına yakışır bir oyunculuk ortaya koymuşlar. İlk andan, son ana kadar, Naim'in hatırasına uygun bir özenle çalışılmış. Filmin her saniyesinin tarihteki gerçeklere uygun olması için müthiş bir emek harcanmış. Elde edilebilen her türlü kaynak, en ince ayrıntısına kadar incelenmiş.

Bulgaristan'dan göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın bir çıkış yolu bulması ve seslerini dünyaya duyurması için, Naim Süleymanoğlu'nun ne kadar büyük bir liderlik yaptığını, içinden çıktığı toplumun mutluluğu için kendisini adeta feda ettiğini adım adım izlemek mümkün.

Naim'in Moskova'daki yarışmada yaşadığı sakatlanma riski, Türkiye'ye geldiğinde dönemin başbakanı Turgut Özal'ın heyecanlanıp, Naim'in Türkçe sözlerini Türkçe'ye tercüme etmesi, Naim'in Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra yaşadığı dizanteri, hepsi gerçeğe en uygun şekilde sahnelenmiş. En can alıcı yarışma 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim'in ortaya koyduğu olağanüstü başarı filme aynen yansıtılmış. Naim'in saçlarına üfürmesi, halter ağırlığını taşıyan çubukların ağırlığı taşırken eğilmesi bile filme yansıtılmış.

Filmin kalitesinin yanında, yakın tarihimizde yaşadığımız bu önemli olayda Naim'in kendi hayatını riske atması, Naim'le birlikte pek çok yurtseverin hayatını riske atması çok etkileyici. Bunları öğrenmemiz için bu film çok faydalı oldu. Özellikle Londra Büyükelçiliğimizde görevli aşçının, Naim Süleymanoğlu suikaste hedef olabileceği için O'nun yerine dublörlük yapmaya gönüllü olması göz yaşartıcıydı. Kendisini adeta namlunun ucuna koydu. Pilotlarımızın Yunanistan hava sahasına bilgi vermeden geçmeleri ve uçağın farkedilirse düşürülmesi riskini almaları büyüleyiciydi. Pilot ismi olarak Eren Bülbül isminin seçilmesi de, genç yaşta şehit olan yurtsever gencimizin hatırasını yüceltti.

Filmin gerçeklere uygun olması için yapım ekibi her türlü özveride bulunurken, olayların yaşandığı yerlerin mirasçıları da çekimlere izin vererek destek olmuşlar gibi hissettim. Sanırım pek çok ülkede çekim yapılmış.

Bu filmi çekmek gerçekten büyük bir sorumluluk bilinci gerektiriyor. Bu filmi çekmeye cesaret eden yapımcı ve yönetmen, bu filmdeki karakterleri canlandırmaya çalışan oyuncular büyük bir alkışı hakediyorlar. Naim'i, Naim'in annesini, Naim'in babasını, Turgut Özal ve Todor Zhivkov gibi siyasetçileri canlandırmak kolay değil. Ben bu satırların yazarı olarak başta Hayat Van Eck olmak üzere bu filmin tüm oyuncularını öncelikle ilgili rolü oynamak konusundaki cesaretlerinden ötürü, sonra da ilgili rolü oynama konusundaki üstün başarılarından ötürü içtenlikle kutluyorum.

Bu film vesilesiyle yaşam hikayesini ayrıntılarıyla tekrar hatırlama olanağı bulduğum, kendisini Türk Milleti için feda ettiğini, büyük olasılıkla çok genç yaşta altına girdiği ağır sorumluluk ve yük sebebiyle henüz 50 yaşında kaybettiğimiz şampiyonumuz, liderlik vasfı sergileyen çok değerli kişiliğimiz Naim Süleymanoğlu'nu minnetle anıyorum.
03.01.2020 Geni
1

Bir mühendisin 2019 özeti

Sevgili 2019,

Güle güle. Yaşım ilerledikçe, sanki yıl başıları hep aynılaşıyormuş, diğer günlere benziyormuş gibi gelse de, geçtiğimiz sene çok dolu dolu geçti.

Bugün şu dakika, 31 Aralık 2019 18:31 halen çalışıyorum, işimi bitirmek üzere olsam da, üstelik dün gece 3-4 saat ancak uyuyarak, uyumadığım dakikalarda çalışarak.

Ama çok şey bitirdik bu sene. Kolay olmadı.

Bu senenin en büyük başarısı, sevgili oğlumuzun anaokuluna adapte olmasını sağlamak oldu. Bir önceki sene denediğimizde başarısız olmuştuk. O başarısızlığımızdan dersler çıkardık. Bu adaptasyon gerçekten kolay olmadı.

2019'da, muhasebe ve finansal danışmanlık şirketimizin temellerini attık. Arnavutluk'ta yatırım yapmak isteyen pek çok Türk arkadaşımızın Arnavutluk'ta sağlıklı bir şekilde oturma izni almasına zemin hazırladık. Pek çok Arnavut şirketin uluslararası standartta muhasebe kültürü ile tanışmasına yardımcı olduk. Bu da kolay olmadı.

2019'da su arıtma cihazı şirketimizin temellerini attık. Pek çok aileyi içilebilir kalitede su ile meyve, sebze yıkama, yemek pişirme olanağı ile buluşturduk. Pek çok bireye kafelerde içilebilir kalitede sudan üretilmiş buzla içecek tüketimi olanağını götürdük. Fırınlarda, yemekhanelerde, müstakil evlerde, villalarda ekipmanları koruyacak yumuşatıcılar kurduk. Tüm bunlar da kolay olmadı.

Bunları yaparken, dostlarımıza ayırmayı arzuladığımız zamanı yeterince ayıramadık. Örneğin, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği devre arkadaşlarımızın mezuniyetimizin 20. yılı sebebiyle bir araya gelmesi organizasyonuna katılamadık. Annemi, babamı, kardeşimi, yeğenimi ziyarete gidemedim. Bunun burukluğunu yaşadık, bir yandan elimizden geleni yapmış olmanın huzurunu yaşıyor olsak da.

2019 kolay olmadı. Her iki vatanımda seçim belirsizlikleri yaşandı. Her iki vatanımda, tarihte yaşanmamış tarzda belirsizlikler oldu. Bunlara adapte olmaya çalıştık. Hem iş yapma anlamında, hem toplumsal yaşama adapte olma anlamında zorluklara göğüs germek zorunda kaldık. Yabancı yatırımcılara, küresel duyarlık gösteren dostlara ülkelerimizin güzelliklerini anlatmak yerine, İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin bir demokrasi zaferi olduğunu anlatmaya çalıştık. Arnavutluk 30 Haziran 2019 yerel seçim krizi ile karşılaştık. Merak edenlere, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanının görevde olup olmadığını, seçimin Haziran'da yapılıp yapılmadığını anlatmaya çalıştık, anlayabildiğimiz kadarıyla.

Tüm bunlar olurken, ikinci vatanımın vatandaşlığını almaya hak kazandım. Bu kararı almak da kolay olmadı. Her ne kadar Arnavutluk'u çok sevsem de, yaşamımı burada kurmuş olsam da, oğlum ve eşim Arnavutluk Cumhuriyeti vatandaşı olsa da, bu karar kolay olmadı. Bu kararın arkasında durmak, Arnavutluk Cumhuriyet vatandaşlığının hakkını vermek gibi büyük bir sorumluluğum daha oldu.

Fenerbahçe'nin kümede kalma mücadelesi verdiğini gördük. Bunu kabullenmek de kolay olmadı.

Arnavutluk tarihinin en büyük depremine, eşimden, oğlumdan uzakta yakalanmak da zordu. Bedenim İzmir, aklım Tiran'da, kolay olmadı.

En ince ayrıntısına kadar mükemmel bir şekilde gerçeklemeye çalıştığımız dükkan tadilatı, hiç ama hiç kolay olmadı. Yıllardır biriktirdiğimiz tecrübelerin arasından süzülüp gelen bilgeliği, vizyonu, bir dükkana sığdırmaya çalışmak kolay olmadı, gerçekten hiç kolay olmadı. Ama sürdürülebilir bir modeli ortaya çıkarmak üzere olmak, gurur verdi.

2019'da insan ilişkileri de kolay olmadı. Takım olmak, birbirini anlayan insanlar topluluğu olmak için çok çalıştık. Pek çok arkadaşımızla birbirimize güvendik, birbirimizi destekledik, yeri geldi birbirimize kızdık, ama kızgınlığımızın içinde bulunan samimiyet ilişkilerimizi ayakta tuttu. Birbirimize kızdığımız yerlerden de dostluklarımızı daha ileriye taşımayı başardık. Az veren candan, çok veren maldan verirmiş. Elimizdekini mümkün olduğunca dostlarımızla paylaştık. Belki kimseyi zengin etmedik ama elimizden geldiğince çalışkanlığı ödüllendirdik. Arada sırada tek tük de olsa seviyesi düşük tepkiler aldık. O tepkilerin sahiplerinin bu seviyeden yukarı çıkması için de acil şifa diledik, hatalarından dönmelerini diledik.

2019 kolay olmadı, ama çok şey başardık. Geleceğe dönük sağlam temeller attık. Özgüvenimizin arttığı, umutlarımızın pekiştiği bir sene oldu. Belki fazla gösterişli sonuçlar ortaya çıkarmadık. Ama sürdürülebilirliği mümkün kılacak kilit hamleler yaptık.

2019 kolay olmadı ama sevgili annemin ve sevgili babamın babamın koşulsuz sevgisi ve koşulsuz desteği olmasaydı bu yükün altından kalkılamazdı. Allah onları başımızdan eksik etmesin.

2020'den beklentilerim çok. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz kararlılığı 2020'de de sürdüreceğiz. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Başta annem ve babam olmak üzere Kınık'ın çok değerli öğretmenlerinin, İzmir kültürünün, Tiran ve Arnavutluk hoşgörüsünün bize öğrettiklerinin hakkını vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize bıraktıkları mirası özümsemeye, problemlere karşı öğünmeye, çözüm üretmeye devam edeceğiz.

2020'den beklentim çok.
03.01.2020 Geni
2

2020 dilekleri

 • Euro 3 TL olsun
 • Milli piyango'da büyük ikramiye bana çıksın
 • Hepimiz sağlıklı olalım
 • Dürüst, çalışkan insanların kazandığı helal paranın bereketi çok olsun
 • Arkadaşlar, akrabalar arasına fitne sokanlar başarısız olsun, küsler barışsın.
 • Tiran - İzmir direk uçuşları başlasın
 • İnternet eskiden olduğu kadar özgür olsun
 • Elektrik üreten güneş panellerinin kapasiteleri artsın, fiyatları ucuzlasın
 • Kitap okumak için daha çok zamanım olsun
 • Tüm dünyada dükkan ve ev tadilatları hızlansın
 • Bir fincan kahveyi, bir kadeh rakıyı paylaşabildiğimiz dostlarımız eksik olmasın, artsın.
 • Dünyadaki yönetim sistemleri halkın katılımcılığını arttırıcı yönde evrimleşmeye devam etsin.
 • Yerli ve milli otomobilimiz olsun, alalım, binelim, gezelim.

31.12.2019 Geni
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın