Amerika Birleşik Devletleri

21. yüzyıla dünyanın tek süper gücü olarak giren devlet: Amerika Birleşik Devletleri, kısaca ABD, ya da Birleşik Devletler ya da tek kelime olarak Amerika. 50 eyaletten oluşan bir federasyondur. Başkent Washington DC, resmi dil İngilizce'dir.

Dünyanın en büyük ekonomisini oluşturan, 20. yüzyılın son dönemine ve 21. yüzyılın ilk dönemine damgasını vuran süper güç. 2020 rakamlarıyla ABD ekonomisi tek başına dünya ekonomisinin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır. Dünyanın en önemli para birimi Amerikan Doları'dır. Dünyanın en büyük askeri gücü Amerikan ordusudur.

Ülke, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki uçsuz bucaksız topraklarda yer almaktadır. 9.000.000 km2'den büyük yüzölçümüyle, Rusya, Kanada ve Çin'den sonra dünyanın 4. en büyük ülkesidir. 300.000.000'un üzerindeki nüfusuyla, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. nüfusuna sahip ülkesidir.

Rüyalar ülkesi olarak bilinir. Demokrasinin en ileri düzeyde uygulandığı ülke olarak kabul edilir. Günümüze yön veren pek çok kavram ABD çıkışlıdır.

Amerika Kıtası 1492'de Kristof Kolomb tarafından keşfedildikten sonra Avrupa'dan çok sayıda göçmen buraya gelmiştir. Çoğunluğu İspanyol, Portekizli, Fransız, İngiliz ve Hollandalılardan oluşan Avrupalılar, Kızılderili yerlilerin topraklarına yerleşmiş, kendi yerleşim alanlarını oluşturmaya başlamışlardır. Zamanla Güney Amerika, İspanya ve Portekiz arasında paylaşılmış, Kuzey Amerika ise Fransa ve İngiltere arasında paylaşılmış duruma gelmişti. Bugünkü ABD toprakları, İngiltere'nin sömürgesi durumundaydı. İngiltere, buralara yerleştirdiği Avrupalıların oluşturduğu ekonomiden ağır vergiler alıyor ve Birleşik Krallık ekonomisini destekliyordu. Kuzey Amerika'da İngiliz etki alanında yaşayanlar, yüksek vergiler ödeyip karşılığında bir şey alamamaktan rahatsızdılar. Bu rahatsızlıklar 16 Aralık 1773'te Boston Çay Partisi adıyla düzenlenen protesto gösterisinde dışa vuruldu. Göstericiler 342 sandık çayı okyanusa dökerek yüksek vergileri protesto ettiler. O günden sonra bağımsızlık hareketinin önüne geçilemedi ve 4 Temmuz 1776'da ABD'nin ilk başkenti Philadelphia'da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi imzalandı. Amerika artık, 13 kurucu eyaletten oluşan bağımsız bir devletti. İlerleyen yıllarda 4 Temmuz bağımsızlık günü olarak kutlandı. Çiçeği burnunda devleti ilk tanıyan, Fransa oldu.

Bağımsızlığın ardından devlet yapısı oluşmaya başladı. Amerika'nın kurucu ataları (founding fathers), Avrupa'da alışılagelmişin çok dışında bir devlet kültürü geliştirmeye başladılar. Bunun en önemli dışa vurumu, 15 Aralık 1791'de ABD Anayasasına eklenen düşüncenin özgürce ifade edilmesi maddesi oldu. Bu maddenin 1. Değişiklik (1st Amendment) olarak numaralanması tesadüf olmamalı. Aradan geçen uzun yıllarda, düşüncenin özgürce ifade edilmesi hakkının Amerika'yı diğer devletlerden ileriye nasıl götürdüğüne tanıklık ettik.

1861 yılına geldiğimizde, Amerika Birleşik Devletleri, çok büyük bir sınavdan geçti. Köleliğin kaldırılması çalışmaları ile başlayan ayrışma, birliği dağılma noktasına getirdi. Çiftçiliğin yaygın olduğu güney eyaletleri ile, sınai bakımdan gelişmiş olan kuzey eyaletleri arasında görüş ayrılığı uçuruma dönüştü. Köleliğin kaldırılmasını kabul etmek istemeyen güney eyaletleri, birlikten ayrılarak Amerika Konfedere Devletleri'ni kurduklarını ilan ettiler. Buna karşılık, kuzey eyaletleri, sözleşmeye uymamak gibi bir seçenek olmadığını, güney eyaletlerinin ayrılmak gibi bir hakları olmadığını, ortak karara uymak zorunda olduklarını belirttiler. Kuzey eyaletleri ile ve güney eyaletleri arasında kanlı bir savaş başladı. 1865 yılına kadar süren savaşta, önce üstün durumda olan güney eyaletlerine karşı, kuzey eyaletleri son çare olarak güney eyaletlerindeki tüm ekin depolarını yakarak galibiyete ulaştılar. Kuzeyliler ve güneyliler arasında günümüze kadar hissedilen nefret duygusu oluştu. Ama kuzeyin galibiyeti, birliği koruma ve ilerleyen yıllarda büyütme yönünde bir sonuç doğurdu. Zamanla birliği oluşturan eyalet sayısı 50'ye kadar çıkacaktı. Artık ABD'de kölelik yasaktı.

19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde ülke, yurttaşlarına sunduğu cazip olanaklar sebebiyle Amerikan Rüyası olarak anılır oldu. Avrupa'dan gemilerle Amerika'ya yeni bir hayat kurmaya gelenleri Yeni Amsterdam'da, ya da çok bilinen adıyla New York'ta, Özgürlük Anıtı karşılıyordu. Amerika artık kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya ekonomisi ve siyasetinde söz sahibi olmaya aday bir devletti.

Amerika'nın ihtiyaç duyduğu küresel fırsat, 1914'te Avrupa'da patlak veren 1. Dünya Savaşı oldu. Bir tarafta İttifak Devletleri (Almanya, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu), diğer tarafta İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) büyük bir savaşa tutuştu. Amerika uzun süre savaşa girmedi. ABD gemilerinin İtilaf Devletleri'ne destek malzemesi taşımasını gerekçe gösteren Alman denizaltılarının bir Amerikan gemisine saldırmasıyla, ABD savaşa katılmıştır. O güne kadar İttifak Devletleri lehine görünen dengeler, ABD'nin İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmesiyle İtilaf Devletleri lehine değişmiştir. 6 Nisan 1917'de savaşa giren ABD'nin zinde askeri gücü, Bolşevik Devrimi sebebiyle savaştan çekilen Rusya'nın sebep olduğu güç kaybına karşın, İtilaf Devletleri'nin savaşı 1918'in sonuna doğru kazanmasına yetmiştir. ABD'nin kendi topraklarında tek bir kurşun bile atılmadan, tamamı Avrupa'da cereyan eden bir savaştan galip çıkması, kendisine dünya lideri olma yolunda önemli bir avantaj saglamıştır.

1929 ekonomik buhranından en çok etkilenen ülkelerden birisi ABD olmuştu. Amerika buhranın sıkıntılarını çözmeye çalışırken, Avrupa'dan yeni bir savaş haberi geldi. Alman Halkı'nın yenilgiyi hazmedememe duygusundan beslenen Nazi hareketi, Adolf Hitler liderliğinde iktidar olmuştu. Adolf Hitler, SSCB ile anlaşarak 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etti. Bunun üzerine İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti. Müttefik Devletler (İngiltere, Fransa, daha sonra SSCB, daha sonra ABD) ile Mihver Devletler (Almanya, Japonya, İtalya) arasında büyük bir savaş patlak verdi. İsmet İnönü, ileri diplomasi becerileriyle Türkiye'ye bu savaşın dışında tutmayı başardı. Başlangıçta Mihver Devletler lehine sürmekte olan savaşın kaderi, ABD'nin savaşa girmesiyle değişti. Japonya'nın 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Pearl Harbour Saldırısı sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Müttefik Devletler safında savaşa girdi. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima, 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye ABD tarafından atılan atom bombaları ile savaş sona erdi. ABD bir kez daha kendi toprakları dışında savaştı ve galip geldi. Savaşın sona ermesiyle birlikte ABD ve SSCB dünyanın iki büyük süper gücü olmuştu. Topraklarında savaş olmaması ABD için çok büyük bir avantajdı. Avrupa, savaşta yıkılanları inşa etmekle meşgul olurken, ABD kendisini daha ileriye götürecek hamleleri yapabilecekti.

Artık soğuk savaş dönemiydi. ABD önderliğinde kurulan NATO, Batı Avrupa'yı korurken, SSCB önderliğinde kurulan Varşova Paktı, Doğu Bloku'nu koruyordu. İki blok arasında soğuk savaş başlamıştı.

1960'lara gelindiğinde artık ırkçı uygulamaların ortadan kalkması için toplumsal zemin oluşmaktaydı. ABD, farklı deri rengine sahip insanların farklı kiliselere gitmesi, otobüste farklı koltuklara oturması gibi uygulamaları, 1960'larda kaldırmayı başaracaktı.

Takvimler 1991'i gösterdiğinde Doğu Bloku çöktü. ABD üçüncü bir büyük savaştan, soğuk savaştan galip çıkmıştı. Parçalanan doğu blokundan çok büyük bir beyin göçü aldı. 1991 Körfez Savaşı ile Ortadoğu'dan elde ettiği petrol gelirleri ile Doğu Bloku başta olmak üzere tüm dünyadan çektiği beyin gücünü bir araya getiren ABD, artık dünyanın tek süper gücüydü.

Yakın tarihe geldiğimizde, ABD, 1992'de seçilen ve 2000'e kadar görev yapan başkan Bill Clinton ve yardımcısı Al Gore döneminde bilgi teknolojilerine büyük yatırım yaptı, internetin ortaya çıkması ve gelişmesinde lider rol oynadı. Kosova ve Filistin problemlerinin çözümünde önemli katkılar yaptı. 2000 yılında başkanlığın Cumhuriyetçi Parti'ye dönmesiyle birlikte, ülke, kısır bir dönem yaşadı. 8 sene süren George W. Bush döneminde ABD, 2003'te ikinci Körfez Savaşı'nı yaptı. Irak'ta kitle imha silahlarının bulunmayışı sebebiyle ülke dünya çapında prestij kaybetti. Petrol şirketlerinin yakın olduğu bir siyasi oluşum olması itibariyle petrol fiyatlarını yükseltici yönde politikalar izlendi. Petrol fiyatları Amerikan aile bütçesinde çok etkili bir üründür. Türkiye'de ekmek, Arnavutluk'ta kahve, Amerika'da benzin ve mazot fiyatları aile bütçesini derinden etkiler. Nitekim 2008 yılına gelindiğinde, artık ekonomi zor günler geçirmeye başlamıştı. 2008'den başlayarak 2 dönem başkanlık yapan Barrack Obama yönetiminde ekonomi rehabilite oldu, Obamacare olarak anılan sosyal güvenlik sistemi oluşturuldu, borsa yukarı doğru çıkışa geçti. 2016 yılında seçim sisteminin azizliği ile, daha az oy almasına karşın daha fazla sandalye kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokratik Parti adayı ve eski başkan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton karşısında başkanlık seçimini kazandı. 2020 yılına gelindiğinde borsa endeksi, Donald Trump göreve başladığı zamanki seviyenin altına inmişti. Suriye probleminde Rusya üstünlüğü ele geçirmişti. Çin, ekonomik olarak gerek Rusya'yı gerekse ABD'yi ekarte edecek durumdaydı. Artık ABD'nin tek süper güç olduğu tek kutuplu bir dünyadan söz etmek biraz zordu. Her geçen gün, anayasanın 1. değişikliği erozyona uğruyordu. 2020 Nisan ayına gelindiğinde 2019 - 2020 coronavirus salgını ABD'yi etkisi altına almıştı. Ülke salgının ağırlık merkezi konumundaydı. Güncel coronavirus probleminden başka ülkenin tartıştığı en büyük problem kişisel silahlanmaya yasal dayanak oluşturan anayasadaki 2. değişikliğin yorumlanma şekli idi. Bu anayasa maddesinin kontrolsüz kişisel silah satın alma hakkı anlamında yorumlanmaması için yoğun toplumsal istek vardı. Ülke, bireysel silahlarla en fazla can kaybı yaşayan ülke konumundaydı.

Her şeye rağmen ABD, dünyanın en ileri demokrasisi olarak dünyaya çok şey armağan etti. Kapitalizm en ileri düzeyde uygulanmasına karşın, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi sosyalizm ile ilişkili pek çok sembol, ABD'deki emekçi sınıfın mücadelesi ile dünyada kendine yer buldu.

ABD yönetim biçimi olarak temsili demokrasiyi kullanmaktadır. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre yasama yetkisini kullanmakta, halk oyuyla seçilen başkan yürütme yetkisini kullanmaktadır. Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi, üst kanadı da Senatodur. Her iki yılda bir temsilciler meclisinin üçte biri, her üç yılda bir senatonun yarısı yenilenmektedir. Başkanlık seçimi dört yılda bir kez yapılmakta, aynı kişi en fazla iki kez başkanlık yapabilmektedir.

ABD çok geniş topraklara sahip olması sebebiyle anakarada 3 farklı saat dilimi kullanmaktadır. Toprak genişliğine bağlı olarak pek çok farklı iklim görülmektedir. Tarım ürünleri çeşitliliği zengindir.

Nüfusu diğer bölgelerin çok üstüne çıkan 3 şehir vardır. New York, Los Angelos ve Chicago. Şehirler ülkenin gücünden beklenenin tersine birbirine yakın büyüklükte ve orta büyüklüktedir. Büyük olasılıkla her hangi bir saldırı ya da doğal afete karşı etkiyi sınırlandırmak ve istikrarı korumak için tercih edilmiş bir stratejidir. Microsoft ve Boeing Seattle, Ford ve Chevrolet Detroit, Nasa Texas, Unisys Philadelphia, IBM New York, Google ve Facebook California'da merkez ofislere sahiptir. California eyaleti ekonomisi ayrı bir devlet olsa, dünyanın 8. büyük ekonomisi olacak büyüklüktedir. Dünya film endüstrisinin kalbi Hollywood California'dadır.

New York JFK hava alanı o kadar yoğun uçuşlara ev sahipliği yapmaktadır ki, yılbaşı uçuşlarının dünyanın dönüşünü günde 1 dakika yavaşlattığı düşünülmektedir.

05.04.2020 Geni
1

2019 - 2020 coronavirus salgını

Covid 19 olarak adlandırılan coronavirus tipinin sebep olduğu ve tüm dünyada çok sayıda insanın ölmesine yol açan salgındır.

Coronavirus 1960'lardan beri bilinmekte olan bir virüs çeşididir. Çeşitli varyasyonlarının zaman zaman ortaya çıkıp kaybolduğu gözlenmiştir. 2019 yılına gelinene kadar bilinen en önemli örneği 2002-2003 yıllarında Çin'de çok sayıda insanın ölümüne yol açan SARS'tır. Aralık 2019'da Çin tarafında tespit edilen bir coronavirus tipi, bir kaç ay içinde dünyaya yayıldı.

2019 Aralık'tan itibaren önce Çin, daha sonra İtalya ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri salgının merkezi konumuna geldi. Çin`` ilk dalga salgınla baş etmeyi başardıktan sonra, ilk vak'ayı gizlediği iddiasıyla virüsün yayılması ile ABD'yi suçlamaya başlarken, ABD ise Çin'i verileri gizlemekle suçlamaya, ABD başkanı Donald Trump Covid 19 ifadesi yerine Çin virüsü ifadesini kullanarak Çin hakkında olumsuz algı yaratma stratejisi için virüsü kullanmaya başladı. Nisan 2020'ye gelindiğinde dünyanın büyük kısmında covid 19 (coronavirus) sebebiyle günlük yaşamın alışılagelmiş şekilde devam etmesini engelleyen kısıtlamalar devreye girdi.

Covid 19'u tehlikeli kılan özelliği kolayca bulaşıcı olmasıyken, zamanla keşfedilen "semptom yokken de bulaşıyor olması" özelliği mücadeleyi çok zorlaştıran bir unsur oldu. Kuluçka süresinin 14 güne kadar uzayabildiği tespit edilen virüsün, semptom göstermediği bu 14 gün içinde virüsü taşıyan kişi ile temas eden kişilere kolayca bulaşabildiği tespit edildi. Virüsün bünyeye en sık girdiği yollar solunum yolu ve damlacık yolu olarak belirlendi. Açık yaralar ve sindirim sistemi giriş çıkış noktaları da diğer riskli bölgeler. Pek çok kişinin virüsü kolayca atlatabildiği, ancak başta ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı olan kişiler olmak üzere toplumun önemli bir kısmının tehdit altında olduğu görüldü. Kişilerin bu rahatsızlığa yakalanmasından daha önemli bir tehdit ise, toplumu oluşturan bireylerin bu hastalığa aynı dönemde yakalanıp, sağlık sisteminin aynı anda tedavi etme kapasitesinin üstünde oluşabilecek bakıma muhtaç hasta sayısına bağlı olarak, tedavisi mümkün hastaları kapasite yetersizliğinden ötürü kaybetmek olarak ortaya çıktı. Tüm dünyada virüsle mücadele için seferberlik ilan edildi.

Mücadelenin en önemli bacağını, evde kalmak ve bireyler arasındaki fiziksel mesafeyi korumak oluşturdu.

Bireylerin yapabilecekleri, herkese virüslüymüş gibi davranarak virüsü almamak ya da mümkün olduğunca geç almak, kendisi virüsü almış gibi önlem alıp başkasına bulaştırmamak ve en önemlisi virüse karşı dayanıklı bünyesi varsa ve bu sebeple bünyesindeki virüsü hissetmiyorsa, bu virüsü bünyesi dayanıksız bireylere taşımamak olarak özetlenebilir.

Bireylerin takınması gereken kurallar şunlardır;
 • Mümkün olduğu kadar az kişi ile görüşme.
 • Dışarı çıkıldığında en yakındaki kişi ile 2 metre civarında bir mesafe bulundurma.
 • Eller yüze, özellikle ağız, burun ve göze temas ederse ele bulaşan virüsün bünyeye nüfuz etmesini engellemek için sık sık el yıkama, istem dışı yüze dokunulması riskine karşı maske kullanımı.
 • Eve gelindiğinde dışarıda giyilen giysileri yıkama, güneşlendirme.
 • Düşük risk grubundaki gençlerin, taşıyıcı olarak yaşlılara virüs taşımaması için mümkünse görüşmeye ara vermeleri
 • Sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine dikkat edip virüs dışındaki hastalıklara da kolay kolay yakalanmamak. Hastanaye gitmeyi gerektirecek duruma düşmemek.

Aniden bulaşabilecek bu virüsle mücadele için bireylerin nasıl davranabileceğine ilişkin fikir vermesi açısından Covid 19 (Coronavirus) yayılmasına karşı kasap senaryosunun çözümlemesi iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Hükümetlerin yapabilecekleri ise toplumu bilinçlendirmek, virüsün bulaşma hızını yavaşlatacak önlemler almak ve bireylerin virüs tedavisi için sağlık sistemine başvurmalarını zamana yaymak, sağlık sisteminde Covid 19 virüsü almış bireylerin tedavisi için kullanılabilecek kapasiteyi arttırmak, ekonomide oluşan belirsizliğe karşı çarkların en az yavaşlamasını sağlamak şeklinde ortaya çıktı.

Tüm dünyada hükümetler tarafından en çok başvurulan önlemler şu şekilde oldu;
 • Yurtdışından gelen kişilerin 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalmasını sağlamak.
 • Okullarda eğitime ara vermek, internet üzerinden eğitim olanaklarının kullanılmasını sağlamak
 • Sinema, konser, spor karşılaşmaları, alış veriş merkezleri, lokantalar, kafeler gibi insanların toplu olarak bir arada bulunduğu ortamları kapatmak
 • Yaya olarak ya da araçla sokağa çıkmayı kısıtlamak, yasaklamak
 • Hastalığın yoğun görüldüğü ülkeler ile sınır kapılarını kapatmak
 • Yolcu akışını engellerken, malların dolaşımını mümkün hale getirecek düzenlemeler yapmak
 • Hastanelerde solunum cihazı kapasitesini arttırmak
 • Salgının hafif seyrettiği ülkelerden salgının ağır seyrettiği ülkelere medikal malzeme ve sağlık personeli gönderilmesi
 • Ek hastaneler inşa etmek. Spor salonu, kullanılmayan üniversite binaları gibi yerleri geçici olarak hastaneye çevirmek
 • Covid 19 sebebiyle çalışamayanların maaşlarını ödemek
 • Covid 19 önlemlerinden olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların kredi taksitlerini ertelemek

Alınan önlemlerin amacını iki ana kalemde açıklamak mümkündür.
 1. Birinci ve en önemli amaç, ilk anda düşünüldüğünün aksine, insanların hasta olmasını engellemek değil, insanların aynı anda hasta olmasını engellemektir.
  Sistemler kurulurken, herkesin sistemi aynı anda kullanacağı varsayımına göre değil, dönüşümlü kullanacağı varsayımına göre kurulurlar. Örneğin inşa edilen yolları herkes aynı anda kullanmaya kalkarsa, trafik tıkanır. Ya da biraz daha mizahi ama gerçek bir örnekte, İstanbul'da herkes tuvalete aynı anda gitse ve sifonu aynı anda çekse, kanalizasyon kapasitesi bu atık suyu taşıyamaz. Beklenen, insanların değişik anlarda tuvaleti kullanmasıdır. Aynı şekilde, hastane kapasitesinin de toplumun geniş kesimleri tarafından aynı anda talep edilmesi durumunda da hastane kapasitesi yetersiz kalır. Bu durumda, pek çok yurttaş, basit tedavilerle kurtulabilecekleri rahatsızlıklarını tedavi ettiremezler ve hiç uğruna hayatlarını yitirebilirler. Halbuki hastalar hastaneye azar azar gelirlerse tedavi olma ve şifa bulma olasılıkları artar.
 2. İkinci önemli amaç ise, küresel ölçekte bu virüse karşı verilen şifa bulma çalışmalarından faydalanmak üzere zaman kazanmaktır. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki mesafenin korunduğu bu dönemde bilim insanlarının yaptığı çalışmaların sonucunun ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu bir aşı ya da tedavi ya da farklı bir bakış açısı olarak ortaya çıkabilir. Kazanılan zamanda bu yeni şifaya erişme şansı doğabilir.

Hükümetler tarafından alınan önlemlere örnek olarak Covid 19 (Coronavirus) Arnavutluk hükümet uygulamaları - Mart 2020 incelenebilir. Her ülkenin kendisine göre aldığı kararlar dünyada genelinde ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Hindistan'ın 1.3 Milyar insana sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, Valencia'da bir genelevin müşterileriyle birlikte karantinaya alınması ilginç uygulamalar oldu.Bireylerin hükümet uygulamalarına verdikleri tepkiler bazen gülümsetti. Sokağa çıkma yasağını delmek için ağaç ya da çöp torbası kılığına giren insanlar, evlerinden kıpırdayamayan insanların ürettiği espriler bu zor günlerde insanlara tutunacak dal oldular. Bu satırların yazarının en beğendiği espri, "aşıyı bilim insanları değil, çocuklarıyla evde baş başa kalan öğrenci velileri bulacak" esprisi oldu.

Salgına karşı tüm dünyada hükümetler hayatı yavaşlatma politikası gütmeyi öngörürken, Birleşik Krallık kontrollü salgın stratejisini açıkladı. Tüm dünya merakla bu stratejinin sonuçlarını beklerken, Birleşik Krallık hükümeti toplumdan gelen yoğun baskı, hükümet dışı devlet organlarının ağırlığını koyması sonucu geri adım attı ve rotayı hayatı yavaşlatma stratejisine döndürdü.

Hastalığın yoğun yaşandığı İspanya ve İtalya'dan insanın içini sızlatan veriler ve görüntüler geldi. İtalya'da sağlık sistemi kapasite aşımı sebebiyle iyileşme olasılığı zayıf görülen ileri yaştaki hastalar yerine genç hastalara öncelik vereceğini duyurdu. Gazeteciler İspanya'dan geçtikleri bir haberde bakıcılar tarafından terk edilen bir huzur evinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiklerini bildirdiler.

Fakirlere etki eden problemlerde sessiz kalan dünyanın, zenginleri de ilgilendiren bir problem de ortaya çıktığında nasıl da aklının başına geldiği görüldü. Ülkelerin birbirine yardım etmeye çalışması geleceğe dönük umut verdi. Türkiye, yalnızca Arnavutluk, Irak gibi kendinden küçük ekonomilere değil, aynı zamanda İtalya, İspanya gibi desteğe ihtiyaç duyan ülkelere de yardım gönderdi. Rusya, ABD'ye medikal malzeme gönderdi. İtalya dünyanın buluştuğu yer oldu. Küba 53 doktor, Arnavutluk 30 doktor gönderirken, Rusya ve Çin ciddi miktarda medikal malzeme ve sağlık personeliyle katkı yaptı.

Bilim insanları, yoğun bir şekilde hastalığa çözüm bulma çalışmalarına devam ediyorlar. Öncelikle tedavi, devamında engelleyici aşı bulmak için tüm dünya çalışıyor.

Tüm bu sıkıntıların içerisinde olumlu giden en önemli şey ise gezegenimizin kendisini tedavi etmeye başlaması oldu. Uzun yıllardır uzak durdukları yerlere dönen hayvanlar, Venedik kanallarındaki yunuslar, Şili'nin başkenti San Tiago'da görülen puma, ozon tabakasının kendisini tamir etmeye başlaması, bu zor günlerin teselli ikramiyesi gibiydi.

2019 2020 coronavirus salgını ile birlikte dünya kendisini sorguladı. Kapitalizm şimdi çökmese bile, gelecekte nasıl çökeceğinin sinyallerini verdi. 1991'de komünizmin çöküşüne tanıklık eden dünya, kapitalizmin çöküşünün demosunu izleme olanağı buldu.
05.04.2020 Geni
1 1

Salgında sessiz bir gece

Hava temiz mi desem, tertemiz mi desem? 2019 - 2020 coronavirus salgını sebebiyle başlayan ve her geçen gün biraz daha sıkılaştırılan bu denetimli sürecin 4. haftasını bitiriyoruz bugün. Dile kolay, 28 gün. 3. Pazar günü bu, tam sokağa çıkma yasağı var, Cumartesi öğleden, Pazartesi sabaha kadar. (bkz: Covid 19 (Coronavirus) Arnavutluk hükümet uygulamaları - Mart 2020)

20 sene önceki gözlerim olsa sanki ağacının dalındaki çiçeği görebileceğim karşıki dağların, gündüz vakti, o kadar temiz hava.

Deriiiin bir sessizlik.

Geceyi yırtıp giden motosıklet gürültüsü yok ya. Ne kadar özlemişim onu. Motoru bağırta bağırta giden magandalar, ne büyük yükmüş sırtımızda. Teşekkürler corona, bu magandalardan kurtardın bizi.

O kadar sessiz ki gece. Anlatması o kadar zor ki.

Hani eskiden, hani insan olduğumuz zamanlar, mahallede birisi vefat edince, 3 gün televizyon açmazdık, komşumuzun yasını paylaşırdık. Hayvanlar öyle olmuş sanki. Duymuşlar insan komşularının sıkıntısını, onlar özenmesin diye susuyor gibiler. Yavruları konuşacak olsa susturuyor gibiler şşşşt diyerek. "İnsanlar çıkamıyor, biraz saygılı olun" diye azarlıyorlar.

Doğa bu kadar mı nazikçe iade alır kendisinden gaspedilenleri. Bu kadar mı küsmeden, alınmadan, gücenmeden, usul usul geri gelir kovulduğu sokaklara, kendisini kovan insanların yanına. Rövanş ve intikam almayı bu kadar mı istemez?

Derken, önce bir araba motoru sesi uzaklardan, kimbilir hangi zor görevi üstlenen insan evlâdı göreve gidiyor ya da görevden geliyor.

Ve bir yırtıcı kuş sesi.

Doğa arabaya mı tepki verdi, ateşkes mi bozuldu? Yoksa insanı avlamak için pusuya yatan usta bir avcının sessizliği miydi bu, araba motoru sesiyle tedirginliğini yenemeyip kendini ele veren?
05.04.2020 Geni
1

Sokağa çıkamayacak futbolcular

2019 - 2020 coronavirus salgını sebebiyle Türkiye'de önce 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmişti, şimdi de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kapsamına alınca ilginç bir tablo ortaya çıktı. Pek çok ünlü futbolcu sokağa çıkma yasağına takıldı. İşte bu futbolculardan bazıları.

Başakşehir
 • Muhammed Sarıkaya
 • Mert Çelik
 • Emre Kaplan
 • Abdülkadir Çelik
 • Muhammet Arslantaş

Galatasaray
 • Yunus Akgün
 • Berk Balaban
 • Gökay Güney
 • Ercan Şirin
 • Süleyman Luş
 • Işık Kaan Arslan
 • Emin Bayram
 • Erencan Yardımcı

Fenerbahçe
 • Abdullah Yiğiter
 • Abdülcebrail Akbulut
 • Allahyar Sayyadmanesh

Beşiktaş
 • Doğukan Özkan
 • Ersin Destanoğlu
 • Kerem Kalafat
 • Erdoğan Kaya
 • Rıdvan Yılmaz
 • Muhayer Oktay
 • Erdem Seçgin
 • Mertcan Açıkgöz
 • Kartal Yılmaz
 • Almos Kalafat

Trabzonspor
 • Faruk Can Genç
 • Abdülkadir Ömür
 • Cafer Tosun

Gaziantep
 • Mehmet Fatih Dündar
 • Sefa Anük
 • Hamza Deniz Dündar

Göztepe
 • Eren Bilen
 • Arda Özçimen
 • Metin Yıldırım
 • Batuhan Kırdaroğlu
 • Ege Özkayımoğlu

04.04.2020 Geni
1

İki erkek aslanın sevişmesi

Afrika'nın doğal hayata ev sahipliği yapan uçsuz bucaksız toprakları bu kez iki erkek aslanın sevişmesine ev sahipliği yaptı. Kenya'nın Masai Mara bölgesinde doğal hayatı fotoğraflayan Paul Goldstein, sevişen iki aslanı fotoğraflarken büyük şaşkınlık yaşadı. Aslanların ikisi de erkekti.

Aslanlar arasındaki eşcinsel ilişki haberleri, Kenya televizyon ve sinema sansür yetkilisi Dr Ezekiel Mutua tarafından olumsuz karşılandı. Öncelikle aslanların her ikisinin de erkek olduğuna ilişkin yeterli kanıt olmadığını savunan Ezekiel Mutua, daha sonra hayvanların bu davranışları kendilerinden geliştirmiş olamayacaklarını, iki insanın aslanların göreceği şekilde eşcinsel ilişkiye girmesi sebebiyle aslanların da böyle bir davranış geliştirmiş olmalarının en ciddi olasılık olduğunu dile getirdi. Bu ilişkinin diğer hayvanlar tarafından görülmesinin engellenmesi gerektiği, eğer diğer hayvanlar da bu durumu görürse, onların da eşcinsel ilişkiye yöneleceği ve doğal yaşamın devamının tehdit altına gireceği Mutua'nın diğer iddiaları.

Diğer yandan bilim insanları 450'den fazla canlı türünde eşcinsel ilişki tespit ettiklerini söylüyorlar.

Görünen o ki, dünya şimdi de hayvanlarda eşcinselliğin tedavi edilmesi gerekip gerekmediğini tartışacak. Ya da Kenya'da ahlak polisi vahşi hayatın olduğu bölgelerde hayvanların göreceği şekilde eşcinsel ilişkide bulunanları yakalamaya çalışacak. Ne dersiniz, belki de hayvanları üremeye teşvik etmek için heteroseksüel ilişkide bulunan çiftleri ormana bırakırlar?
04.04.2020 Geni
1

Sayaç okumadan elektrik ve doğalgaz parası almak

Kapitalizimin en başarılı icatlarından bir tanesidir. 2019 - 2020 coronavirus salgını sayesinde tanıştık.

Bir gün bir bulaşıcı hastalık gelir dünyaya etki eder. Sokağa çıkıp para kazanmanız kısıtlanmıştır, hatta cebinizde zor günler için ayırdığınız paranız varsa bankaya kadar gidip para yatırmanız da kısıtlanmıştır, banka en az yarım gün kapalıdır. Kimse size çalışıp üretemediğiniz günler için para ödemek istemez. Siz de çaresizce ne yapacağınızı düşünürsünüz. Belki kombiyi kapatır, yorganın altında ısınmaya çalışırsınız, doğal gaz harcaması olmaması için. Belki elektrik tüketmemek için 50 tane çare düşünürsünüz. Çünkü şereflisinizdir, elektriği kaçak kullanmayı içinize sindirememektesinizdir. Çalan çalsındır. Siz yapmamalısınızdır.

Hooooop. Kapitalizm eşsiz zekasını devreye sokar. Kutsal olan sermayedir. Sermaye sınıfının tahsilatlarının gecikmesi ne demektir? Bu durum ne büyük bir dramdır? Bu paralar ödenmezse sistem tıkanır sistem. Anlamazsın sen onu. Hem sonra tüketmediysen nasıl olsa geri vereceklerdir farkı. Zaten sayaç okuma parası almak için her ay her ay sayaç okumak ne büyük derttir.

Dünyanın her yerinde böyledir. İktidar partisinin adı Sosyalist Parti olabilir. Ama elektrik parası almalıdır senden. Domino etkisi yapar. Sen anlamazsın onu. Onlar anlar.
04.04.2020 Geni
1

Babam ve Oğlum

2005 yapımı, gösterimi girdiği zaman gişe rekorları kıran, izleyicileri hüngür hüngür ağlatan Türk filmi. Yakın tarihimizin, 1980 öncesi siyasi kutuplaşmanın aileler üzerindeki ayrıştıcı etkisini, 12 Eylül darbesinin acı ve işkenceci yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bir çalışma. Her karesinde özenle çalışılmış, her karesinde sunduğu seçme nesneler ve davranış tarzlarıyla bizi seksenli yılların ikinci yarısına hapseden bir emek. Filmde emeği geçen herkes ama herkes o günleri aynen yaşatmak için seferber olmuş, ve başarmış. Hepimizin evindeki çarşaf, hepimizin okuduğu Tom Miks, Red Kit, hepimizin yediği kahvaltılık salça-ekmek, hepimizin ailesinde birisinde gördüğü baba-oğul küslüğü, küslüğün dışa vurumu, hepimizin ailesinde bulunan yardımsever ama yetkileri kısıtlı er, hepimizin tanıdığı Deniz isimli çocuk, hepimizin bildiği avludaki tuvalet, tavuğu kasaptan almayan evdekilerden birini kesen ev anası, Almanya'daki akrabanın getirdiği video kayıt ve oynatma cihazı, hepimizin o senelerde şifa beklediği hastane koridorları, üzüntüsünü dışa vururken kendini tutmaya çalışmak ve yapılması gereken diğer işi yapmaya gitmek, eski sevgili, hepsi o senelerin tüm ayrıntılarıyla bu filmde karşımızda. Telsizle sohbet arkadaşı bulma bile unutulmamış.

Filmin yönetmenliğini Seferihisar doğumlu Çağan Irmak yapıyor. Başrollerde Fikret Kuşkan, Ege Tanman, Hümeyra, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Yetkin Dikinciler paylaşıyorlar. Ege Bölgesi'nde çekilen filmin müziklerini Yunan besteci Evanthia Reboutsika bestelemiş, Ege'nin iki kıyısı arasında ne kadar benzer duygular yaşandığını kanıtlamış adeta.

Sadık, babası tarafından ziraat eğitimi alıp tarlaların işlenmesine devam edecek diye düşünülürken İstanbul'a gittiğinde fikir değiştirir ve gazetecilik okur. 1980 öncesinin siyasi ortamında gazetelerde ailesini ancak doyuracak gelir elde ederek çalışmaktadır. Karısı hamiledir. Bir gece, bebek aniden gelmeye karar verir. Sadık karısını kucağına alır ve sokaklara fırlar. Ne bir taksi, ne bir özel araç, hiç bir şey bulamaz. Eşi parkta doğum yapar. Anne kan kaybından hayatını kaybeder. Sadık kucağında çocuğuyla parkta kalır. Sabah gün ağarırken gelen bir askeri araçtan inen er, kendisine darbe olduğunu bildirir ve bir cankurtaran çağırır. Sadık oğlunu tek başına yetiştirmeye, Deniz'e hem annelik hem babalık yapmaya çalışır. 12 Eylül rejiminin fikir adamlarına göz açtırmama, işkence yapma politikasından o da kendi payına düşeni alır. İşkence günlerinde hastalanır. Artık ağır hastadır, vefat etmeden önce oğlunu bırakabileceği tek yer, uzun yıllar önce tartıştığı, küstüğü ve yıllardır görüşmediği babasının evidir. Oğlunu alır, baba ocağına döner ve Sadık'ın evden ayrıldığı günden itibaren yaşananlar hatırlanır.

Filmdeki tüm oyuncular harika performans sergilemişler. Ege Tanman, çok küçük yaşında o günlerin küçük çocuğunu mükemmel oynamış, yönetmenin başarısı olsa gerek. Filmde izleyicinin yorumuna açık, oralara izleyicinin kendi hayatından bazı parçalar koyabileceği boşluklar var. İzleyici o boşluklar aracılığıyla filmle tam olarak bütünleşiyor.

Babam ve oğlum, başarısını pek çok ödülle taçlandırdı. Filmin Türk Kültürü ile sıkı sıkıya ilişkili bir konuyu işlemesi sebebiyle uluslararası platformda çok ödül almasa da o sene Türkiye'deki ödülleri silip süpürdü.

2006 İstanbul Film Festivali
 • En iyi film (Çağan Irmak)
 • En iyi erkek oyuncu (Fikret Kuşkan)
 • En iyi kadın oyuncu (Şerif Sezer)

38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri
 • En iyi film
 • En iyi yönetmen (Çağan Irmak)
 • En iyi senaryo (Çağan Irmak)
 • En iyi kadın oyuncu (Hümeyra)
 • En iyi erkek oyuncu (Çetin Tekindor)
 • En iyi yardımcı kadın oyuncu (Şerif Sezer)

2005 ÇASOD Ödülleri
 • En iyi erkek oyuncu (Çetin Tekindor)

2006 Dünya Film Müzikleri Ödülleri
 • Dünya film müziği ödülü (Evanthia Reboutsika)

Sadri Alışık Ödülleri
 • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Özge Özberk)


03.04.2020 Geni
1

İsmet İnönü

Türk devlet adamı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanıdır. Tam adı, Mustafa İsmet İnönü'dür. 24 Eylül 1884'te İzmir'de dünyaya gelmiş, 25 Aralık 1973'te Ankara'da vefat etmiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi komutanlığı yapmıştır. 1. İnönü ve 2. İnönü zaferlerinin komutanıdır. Kurtuluş Savaşımızın gidişini bizim lehimize değiştiren bu zaferlerden sonra, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta “siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters giden talihini de yendiniz” ifadesini kullanmış ve zaferin büyüklüğünü anlatmıştır. (İlerleyen yıllarda soyadı kanunu çıktığında, bu zaferlerdeki üstün komutanlık becerisinden ötürü İsmet Paşa, İnönü soyadını alacaktır)

İsmet İnönü, askeri yeteneklerinin yanında, üstün müzakere becerileri ile de tanınmaktadır. Yaşadığı dönem için dünyanın en iyi diplomatları arasında gösterilmektedir. Askeri zaferimizin diplomatik zaferler de taçlandırılmasında üstün hizmetleri olmuştur. Müzakereleri İsmet İnönü başkanlığındaki bir heyer tarafından yürütülen Lozan Anlaşması tarihimizin en büyük diplomatik zaferlerinden birisidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmış olması, üzerinden yarım yüzyılı geçtikten sonra hala hayranlıkla hatırlanmaktadır.

Siyasi yaşamında da demokrasi üzerine tarihimize unutulmaz icraatler miras bırakmıştır. Tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçmek, seçimi kaybettiği zaman iktidarı seçimi kazanan Demokrat Parti genel başkanı Adnan Menderes ve arkadaşlarına layıkıyla teslim etmek, genel başkanlığını yürüttüğü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde muhalif seslere kendilerini ifade etme hakkı tanımak, kurultayı kaybettiğinde görevi Bülent Ecevit başkanlığındaki ekibe olgunca devretmek bu unutulmazlar arasındadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünyada ortaya çıkacak olan Sovyetler Birliği tehdidini önceden sezip NATO üyeliğine başvurmak, batılıların ayak diremesi karşısında "yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyada yerini alır" sözü ile bu direnci kırmak İsmet İnönü'nün gelecek kuşaklara bıraktığı önemli ve değerli miraslardan bir diğeridir. Cumhurbaşlanlığı dönemi Milli Şef dönemi olarak anılır.
02.04.2020 Geni
1

Yedi Bela Hüsnü

Usta oyuncu Kemal Sunal, bu kez gecekondu mahallesindeki insanların haklarını koruyan bir kahraman olarak karşımızda. 1982 yapımı komedi filminde yönetmen Natuk Baytan, yapımcı Yahya Kılıç, diğer başrol oyuncuları ise Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Ali Şen, Atilla Ergün ve Nermin Denizci.

Halkın anası Makbule Hanım, halkın kanını emmek isteyen tefeci Malik, kıt kanaat geçim mücadelesi içerisinde hayata tutunmayan çalışan mahalle sakinleri, arkadaşından otlanmaya çalışan Cemal, 1980'lerin temel özellikleri hepsi bu filmde. Oldukça eğlenceli bir bakış açısıyla çevrilen filmde, kahramanımız Hüsnü, pek çok tesadüf ile şehrin en ünlü kabadayılarını alt ediyor. Malik, mücadeleyi kolay bırakmıyor. Hüsnü'den kurtulup mahalleye el koymak için her türlü kozunu kullanıyor.

Hüsnü'nün yazdığı şiirler, Hüsnüye'ye;

"Seni görünce kendimi manavda hissediyorum
Dudakların kiraz gibi
Yanakların elma gibi
Gözlerin üzüm gibi
Göğüsler portakal
Hepsinden yarımşar kilo versene "

deyişi ve Hüsnüye'nin kendisini karakola atışı tam bir efsane.

Yönetmen Natuk Baytan, minibüs bekleme sahnesinde kendisine bekleyen yolcu olarak yer vermiştir. Minibüs bekleyen grupta, kahve rengi pantolon, açık renk pardösü, çizgili kahverengi kıravat ve gözlükleriyle rol almıştır.

02.04.2020 Geni
1

İyi Aile Çocuğu (Film)

1978 yapımı başarılı bir çalışma. Filmde başrolleri Kemal Sunal ve Kemal Sunal oynuyor desek yanlış olmaz. Efsane oyuncumuz Kemal Sunal, bu filmde birbirinden ayrı ve çok farklı karakterlerde büyüyen ikiz kardeşleri ayrı ayrı canlandırıyor. Bir filmde bir karakteri oynamak zor iken, iki karakteri aynı anda bu kadar başarıyla canlandırmak ancak Kemal Sunal gibi bir değerin başarabileceği bir iş olmalı. Kemal ve Cemal rollerindeki Kemal Sunal'a, Oya rolünde Harika Avcı, Ferdane rolünde Sevil Üstekin eşlik ediyor. Diğer karakterlerde Ali Şen, Nubar Teziyan, Açelya Aytaç, Saadet Gürses, Renan Fosforoğlu, Çetin Başaran, Yavuz Karakaş rol alıyor. Filmin yönetmenliğini Osman F. Seden yapmış.

Filmde verilen pek çok sosyal mesaj var. Kan davasının ne kadar kötü olduğu, bebekler gibi savunmasızlara merhamet etmenin kültürümüzdeki yeri, ikiz bebeklerin birbirlerinden farklı ortamlarda yetiştiklerinde nasıl farklı karakterlere sahip olabilecekleri, üç kağıtçının ortak çalıştığı üç kağıtçılar tarafından ihanete uğrayacağı, dürüst insanın eninde sonunda hayat tarafından ödüllendirileceği işlenmiş.

Bir kez daha belirtmekte sakınca yok, birbirinden çok farklı iki karakteri aynı filmde canlandırmak Kemal Sunal'ı çok yüceltmiş. O'nunla birlikte rol alan diğer oyuncular da bu zor görevde kendisine layığıyla destek olmuşlar. Bir başka oyuncuyu bu kadar ön plana çıkaran bir yapımda hepsi elinden geleni yapmış.

31.03.2020 Geni
1

Gönülden Yaralılar (Film)

1973 yapımı filmde, başrolleri Murat rolünde Cüneyt Arkın, Zeynep rolünde Fatma Girik, Gönül rolünde Seyyal Taner, Kenan rolünde Erden Alkan ve Sema rolünde Sema Taner paylaşıyorlar. Filmin yönetmeni ve yapımcısı Memduh Ün.

Son derece başarılı bir yönetici olan Murat, yatırımcılara verdiği güven sebebiyle şirket kasasının anahtarını da taşıyor. Şirketteki çok sayıda elemanın maaşları kasada tutulmakta. Pavyon sahibi Kenan bu yüksek miktardaki paraya ulaşmak için pavyonunda çalışan en çekici kadınlardan Gönül'e Murat'ın aklını çelme ve anahtarı ele geçirme görevi veriyor. Murat ise Zeynep'le evliliğinde çok mutlu. Gönül'e pek pas vermiyor. Sonuçta Kenan emellerinden vazgeçmiyor ve ne yapıp edip Murat'ın 18 yıl hapis cezası almasına yol açan bir tertibi başarıya ulaştırıyor. Her zamanki gibi filmin sonunda Cüneyt Arkın intikamını alıyor.

Filmde Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Seyyal Taner çok başarılıydı. Aile içi dayanışmanın önemini, aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine güvenmeleri ve birlik olmaları durumunda ne çok şeyin üstesinden gelebileceklerini, aksi durumda nasıl darmadağın olacaklarını çok güzel anlatan bir film. Zorlukların büyüklüğünün çok fazla önem taşımadığını, moral destek olduğunda büyük güçlüklerle nasıl başedilebildiğini, moral destek zayıf ise koskoca bir yiğidin küçücük problemler karşısında nasıl yenik düşebildiğini çok güzel perdeye yansıtmışlar.

İzlemeyen fazla bir şey kaybetmez ama boş zamanlarda, karantina günlerinde izlenebilecek, herkesin kendinden bir parça bulabileceği başarılı bir yapım.

29.03.2020 Geni

Plesk Obsidian güncellemede ana ip numarası tanımlanmamış problemi

Plesk Obsidian'da sürüm yükseltmeler sık sık karşımıza çıkıyor. Geliştirme ekibi sürekli iyileştirmeler yapıyor ve sık sık yükseltme yapmamız gerekiyor. Bu sırada sık karşımıza çıkan sorunlardan birisi de ana ip numarasının tanımlanmamış olması. Karşımıza çıkan ekran bizi ürkütüyor. "Devam ederek riski kabul ediyor musunuz?" sorusu ile bizi ağır bir sorumluluk altına itiyor. Halbuki bizim hosting kontrol paneli kullanmaktaki amacımız bu tür problemlerle uğraşmak istemiyor oluşumuz. Bu hata mesajı ile sık sık karşılaşmak çok sinir bozucu. En iyisi bu problemi bir defa kökünden çözmek.

Öncelikle hata mesajımız.;

Plesk pre-upgrade check
WARNING: Unable to find "main" IP address in psa database. Please, check https://support.plesk.com/hc/articles/213918705 for more details.

Proceeding with installation or upgrade without resolving the issues that were found can corrupt your data.
I confirm that I want to continue, regardless of the issues found.


Çözümüne gelince;

Grafik arayüz üzerinde şu adımları izleyebiliriz;

Tools & Settings
IP addresses.
Reread IP


Bu büyük olasılıkla problemimizi çözmez. Şimdi de komut satırında şu komutu çalıştıralım.

/usr/local/psa/bin/ipmanage --reread

Büyük olasılıkla bu da problemimizi çözmez. Sıra geldi kökten çözmeye.

Öncelikle veri tabanımızın yedeğini alalım
plesk db dump psa > psa.sql

Şimdi veri tabanımıza bağlanalım
plesk db

Şimdi de ip numaralarının bulunduğu tabloda bir ip numaramızı ana ip yapalım.
mysql> UPDATE IP_Addresses set main='true' WHERE ip_address='ana-ip-numaramız';

Sunucuyu yeniden başlatmamız gerekebilir.
Tüm bunları yaparken aslında risk aldığımızı, sunucudaki her şeyin yedeğini aldığımızdan emin olmamız gerektiğini unutmayalım.
29.03.2020 Geni
1

Covid 19 (Coronavirus) yayılmasına karşı kasap senaryosunun çözümlemesi

Covid 19 (Coronavirus) yayılmasına karşı sürekli teyakkuz durumundayız. Bu konuda, kasaptan alınan et üzerinden virüs bulaşma süreci çözümlenecek.

Daha önce yaşanan kuş gribi ve domuz gribi salgınlarında en büyük risk grubunun kasaplar olduğu değerlendirilmişti. Et henüz çiğken üzerinde çok miktarda bakteri ve virüs barındırabileceği, etleri çıplak ellerle kesen ya da eldivenli elleriyle kestikten sonra çıplak yüzlerine temas eden kasapların bu hastalığa yakalanan en büyük grup olduğu gözlenmişti.

Geçen gün kasaptan et alırken süreç çok dikkatimi çekti. Bu sebeple ayrıntıları burada paylaşmak istedim.

Arnavutluk'ta uygulanan kısıtlı sokağa çıkma politikası sebebiyle derin dondurucuya koymak üzere 5-6 kg et alma niyetiyle kasaba gittim. Kasabın eldiven kullanması hoşuma gitti. Ama etleri kesen kasabın aynı ellerle para tahsil ettiğini görünce siparişimi küçültme kararı verdim. Eğer ette virüs varsa, virüsü derin dondurucuda haftalarca koruyabileceğimden çekindim. İlerleyen haftalarda unutup, virüse karşı teyakkuzda olmadığımız bir anda virüse maruz kalkmaktan çekindim. Bu sebeple 700 - 800 gram kadar bir et aldım.

Eve geldiğimizde eti haşlamak yoluyla virüslerden arındırmamız gerektiğini biliyorduk. Yalnız paketin açılmasından, etin haşlanmasına kadar geçen süreç biraz enteresan. Eğer ette virüs varsa, bu virüs eti işleyen kişinin ellerine (ve eldivenlerine), eti koyduğumuz tepsiye, eti kestiğimiz bıçağa bulaşabiliyor. Eğer aşçı, ellerini yüzüne götürmezse problem yok, virüs deri üzerinden vücuda nüfus edemiyor. Ama eti haşlama kabına koyduktan sonra hiç bir şeye dokunmadan ellerin sabunla yıkanması, tepsi ve bıçağın bulaşık deterjanı ile yıkanması çok önemli. Aksi takdirde buralarda bulunan virüs dönüp dolaşıp vücuda nüfuz edebilir. Bunları yaptıktan sonra eti haşladığımızda virüsleri öldürmüş oluyoruz.
24.03.2020 Geni
1

Covid 19 (Coronavirus) Arnavutluk hükümet uygulamaları - Mart 2020

Bu başlıkta, 2020 yılında tüm dünyayı saran ve corona virüs'ün bir türevi olan Covid 19 salgınıyla ile neler yaşandığı paylaşılacak. Diğer ülkelerde yaşayanların da bu özeti okuması faydalı olacaktır.

8 Mart 2020 Pazar gecesi Arnavutluk'ta 2 hastada corona virüs tespit edildi. Hastalık, İtalya'nın kuzey bölgelerinden Karadağ üzerinden karayoluyla Arnavutluk'a giriş yaptığı tahmin edilen ve İtalya'da öğrenci olduğu bildirilen bir kişide ve onun babasında tespit edildi. Bunun üzerine hükümet acilen harekete geçti, hiç zaman yitirmeden önlemlerini halka ve dünyaya duyurdu. İlk bakışta hükümetin olayı ciddiye aldığı ve uygun önlemleri devreye aldığı anlaşılmakta.

Korku yok, önlem var sloganıyla başlayan mücadelenin kronolojisi şu şekilde.

 1. İlk gün tüm okullarda 2 hafta süreyle eğitime ara verildiği, sinema, konser, spor müsabakaları gibi toplu olarak bir araya gelinen etkinliklerinin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

  Yurtdışından gelenlerin 14 gün süreyle kendilerini evde karantinaya almaları, almadıkları takdirde büyük bir para cezasına çarptırılacakları duyuruldu. Pek çok şehirde polis kontrol noktaları kuruldu. Sadece başkent Tiran'da yaklaşık 70 noktada polis kontrol noktası, araç plakalarını kameralarla otomatik okunup geçtiğimiz 14 gün içerisinde Arnavutluk dışında olup olmadığı sorgulandı, şüphelenilen şahıslar durdurulup kimlik kontrolü ve geçtiğimiz 14 günde Arnavutluk dışında olup olmadığı sorgulandı. Denetimler sıkılaştırıldı.

  Özel kliniklerin (diş, göz vb.) acil durumlar dışında faaliyet göstermemesi kararı alındı.

  Her türlü medikal ekipman ve malzemenin ihracatı bakanlık onayı olmaz ise yasaklandı.

 2. 2 gün sonra, insanlar kafelerde buluşmaya devam ettiği için, önce masalar arasında en az 2 metre mesafe bırakılması mecburiyeti duyuruldu. Bu önlemin pek bir işe yaramayacağı anlaşıldı ve bir ya da iki saat sonra tüm lokanta ve kafelerin kapatılması kararı duyuruldu. Bu noktadan itibaren ciddi bir çalışma yapıldığı anlaşıldı.

 3. 12 Mart 2020 Perşembe günü öğle saatlerine doğru başbakan Edi Rama, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile 13 Mart 2020 Cuma sabahı saat 6:00'dan başlayarak, 15 Mart 2020 Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece yarısına kadar özel araçlar ile hareket etmenin yasaklandığını duyurdu. Bu kısıtlamanın, bireyler arasındaki mesafeyi arttırmak, ambulans ve aile ihtiyaçlarını tedarik edecek araçların daha rahat hareket edebilmesi için getirildiğini bildirdi. Havaalanına gitmek, dezenfeksiyon yapmak, süpermarketler ve eczanelere emtia taşımak gibi sebeplerle hareket etme gerekliliği olanların izin alabilmesi için yazışacakları polise ait bir email adresi bildirildi. Arnavutluk Merkez Bankası kararı ile tüm kredi geri ödemeleri 3 ay süreyle askıya alındı.

 4. 14 Mart 2020 Cumartesi günü yapılan açıklama ile, parklarda ve piknik alanlarında toplu halde bulunulmasının doğurduğu risklerden ötürü buralarda 5 kişiden büyük gruplar halinde bulunmak yasaklandı. Pazar gece yarısı sona eren özel araçla gezme yasağının, 16 Mart 2020 Pazartesi sabahı saat 8'de tekrar başlayacağı, Tiran, Dıraç gibi büyük şehirlerden İşkodra, Görüce, Ergiri gibi küçük yerlere gitmiş olanların geri dönmek istiyorlarsa bu saatler arasında geri dönmeleri gerektiği bildirildi.

 5. 15 Mart 2020 Pazar günü yapılan açıklama ile, Pazartesi'den itibaren her gün öğleden sonra 16:00 - 17:00 arasında özel araçlarla yolculuk yapılmasına izin verileceği, bundaki amacın çalışanların işyerlerine gidebilmesine olanak vermek olduğu belirtildi.

 6. 16 Mart 2020 Pazartesi günü başbakan Edi Rama tarafından sosyal medyada duyurulduğu şekliyle, her gün, saat 18:00'den sonra yaya olarak da olsa dışarıda bulunmak yasaklandı.

 7. Kredi ödemelerinin nasıl askıya alınacağı ile ilgili ayrıntılı açıklama beklenirken, Merkez Bankası 16 Mart 2020 Pazartesi günü yayınladığı açıklama ile kredi ödemesi olanların krediyi aldıkları bankaya başvurmaları gerektiğini, krediyi alan taraf ile bankanın ortaklaşa bir karar alacaklarını, diğer bir ifadeyle bankanın canı isterse erteleme yapacağını duyurmuş oldu. İngilizce "too good to be true" dediğimiz olay gerçekleşti. Merkez Bankası 4 gün içinde ilk açıklaması ile ilgisi olmayan, pek bir işe de yaramayan bir uygulama ile halkın karşısına çıktı. Zaten ilk açıklama geldiğinde şaşırmıştık. Şaşkınlığımızı giderdiler.

 8. Halktan gelen yoğun tepkiler üzerine 17 Mart 2020 öğleden sonra Merkez Bankası yetkilileri ile acilen toplantı gerçekleştiren başbakan Edi Rama, kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili bir düzenleme yayınladı. Buna göre 13 Mart 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki kredi taksitlerinin ertelenebilmesi için borçlular bankaya başvuracak, banka bunu uygun görüp görmediğini 3 gün içerisinde vereceği yanıtla bildirecek.

  Aynı gün ilerleyen saatlerde başbakan tarafından yapılan bir başka açıklama ile, Arnavutluk'ta tespit edilmiş ilk hastanın test sonuçlarının negatif çıktığı, 48 saat sonra yapılacak testte tekrar negatif çıkması durumunda tedavinin tamamlandığının kesinleşeceğini bildirdi. Bu haber umut verdi.

 9. 18 Mart 2020 günü artık açıklamaları takip etmek herkesi yordu :) Öğleden sonra yapılan yeni açıklamaya göre yaya olarak sabah 6:00 - 10:00 saatleri ile öğleden sonra 16:00-18:00 saatleri dışında yaya olarak hareket etmek yasaklandı. İzin verilen saatler arasında yan yana yürümek yasaklandı. Bu kurallara uymayanlara 10.000 Lek (Yaklaşık 80 Euro) para cezası verileceği ve gelecekte açıklanacak dayanışma paketindeki desteklerden yararlanamayacakları bildirildi. "Halk bu büyük savaşı verirken, halkın savaş kazanımlarını riske sokabilecek davranışlara hoşgörü gösteremeyiz" ifadeleri kullanıldı.

 10. 20 Mart 2020 Cuma günü pek çok işletme için sosyal sigorta ve vergilerin ödemesinin son günüydü. Daha önceden 19 Mart 2020 Perşembe günü bir açıklama yapılacağı belirtilmişti. Başbakan Edi Rama 19 Mart 2020 Perşembe günü kameraların karşısına geçti ve yaklaşık 1 saat süren sözlü bir açıklama yaptı. Açıklamalarında somut bir ipucu yakalamak mümkün olmadı. Bilanço teslim tarihinin ertelenip ertelenmediği anlaşılamadı. Vergilerin, elektrik, su faturalarının ödenmesi ile ilgili bir erteleme olduğu öğrenilemedi. Hükümetin A, B, C ve D planları olduğu, C planının Türkiye'den destek almak olduğu öğrenildi. A,B ve D planları öğrenilemedi.

 11. 20 Mart 2020 Cuma günü öğleden sonra başbakan Edi Rama açıklama yaptı. Cumartesi sabahı 05:00-13:00 arasında yaya dolaşımına izin verileceğini, bu saatlerde sadece eczane, süpermarket, fırın gibi temel ihtiyaç tedarikçilerinin açık olacağını bildirdi. Cumartesi saat 13:00'ten, Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkmanın yasağı uygulanacağını, eczane vb. işletmelerin de kapalı kalması gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamalardan, Pazartesi günü saat 05:00-13:00 arasında temel ihtiyaç tedarikçilerinin açık olacağı sonucu çıktı ama ne dediği belli olmaz, bekleyip görmek gerek. Bankaların da 05:00-13:00 arası açık olması gerektiği sonucu çıktı. Normalde Pazartesi günü Nevruz sebebiyle resmi tatildi. Büyük olasılıkla bankalar Salı günü saat 05:00'te açılacaklar.

  20 Mart 2020 Cuma günü akşam 21:20 civarında Edi Rama tarafından Facebook'ta paylaşılan bilgiye göre Arnavutluk ilk 2 hastasını tedavi ettiğini duyurdu.

 12. 21 Mart 2020 Cumartesi günü başbakan Edi Rama, Facebook sayfasında herhangi bir sosyal medya kullanıcısının defalarca gördüğü videolardan bir kaç tane paylaştı. İtalya'da bir belediye başkanının sözleri, Cezayir'de (ki Edi Rama bunu İspanya zannetmiş) polisin sokağa çıkma yasağına uymayanlara müdahalesi gibi videolar. Elektrik ve su faturaları ile ilgili açıklama hala yok.

  Akşam saatlerinde yapılan bir açıklama ile Tiran Havaalanı'nın Almanya, Macaristan, Avusturya ve İsviçre yönündeki uçuşlara kapatıldığı duyuruldu. Buna göre Tiran'a gerçekleşen tek uçuş hattı İstanbul oldu.

 13. 24 Mart 2020 öğle saatleri itibariyle hükümetten kayda değer yeni bir açıklama gelmedi. Hükümet yetkilileri internette dolaşan bazı videoları paylaşmaya ve Facebok, Instagram vb. platformlarda canlı yayında bazı açıklamalar yapmaya devam ettiler. Ortada yazılı bir metin yok. Özellikle bilanço tesliminin ertlenmesi hiç konuşulmuyor. Bu satırların yazarına göre büyük bir hayal kırıklığı söz konusu.

 14. 24 Mart 2020 akşamüstü yapılan açıklama ile Avrupa Birliği, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile tam üyelik müzakerelerine başlayacağını duyurdu. Bununla ilgili uluslararası yayınlarda yayınlanan haberler şu şekilde;
  Euractiv
  Radio Free Europe Radio Liberty
  The Parliament Magazine

  Yine aynı gün yapılan açıklama ile covid 19 ile mücadele için kullanılmak üzere Türkiye'den bol miktarda medikal malzeme geldiği duyuruldu.

 15. 25 Mart 2020 canlı yayında konuşan başbakan Edi Rama, "elektrik paralarını ödeyin, ödemezseniz keseceğiz" dedi. Böylece ne kadar büyük bir savaşta olduğumuzu anladık.

 16. Arnavut bir başbakanla, Arnavut seçmen kitlesi arasındaki inatlaşmada seçmen bir adım öne geçti. Seçmenin Arnavut inadı, başbakanın Arnavut inadını az da olsa yumuşattı. Yayınlanan bildirimle, 2019 yılı toplam hasılatı 14.000.000 Lek'ten az olan şirketlerin 2019 yılından kaynaklanan gelir vergilerinin kalan kısmını ödemeleri ile 2020 yılı gelir vergisi peşin taksitlerinin ödemeleri 2019 yılı sonuna ertelendi. Daha fazla toplam hasılatı olan şirketler vergi yükümlülüklerini aynı şekilde yerine getirmeye devam edecekler. Bilanço teslimatı tüm şirketler için 31 Temmuz 2020'ye ertelendi, bununla birlikte, 2019 yılına ait gelir beyanı 31 Mart 2020'ye kadar tamamlanmak zorunda.

 17. Uygulamalar yavaş yavaş rutine oturmaya başladı. Yeni hafta için duyurulan yenilik, her aileden 1 kişinin alışverişe çıkmak için telefondan sms göndererek yaklaşık 24 saat önceden izin alabileceği ve 1 saat dışarıda kalabileceği yönünde bir düzenleme oldu. e-devlet üzerinden bu iznin daha çabuk alınabileceği bildirildi ama aynı anda çok sayıda yurttaş başvurduğu için sistem çabuk yanıt vermekte güçlük yaşıyor.

 18. Tüm sınırların kapatıldığı ve yurtdışında kalan gerek Arnavutluk vatandaşlarının, gerekse oturma izniyle Arnavutluk'ta ikamet eden yabancıların kaldıkları yerde kalması ve sınırların açılmasını beklemesi gerektiği duyuruldu. İkameti Arnavutluk'ta olan yaklaşık olarak 15.000 Arnavutluk vatandaşının ülke dışında bulunduğu sanılıyor.

 19. e-devlet altyapısı çökünce, 31 Mart salı günü saat 5:00-13:00 arasında yaya trafiği tekrar serbest kaldı. Devlet açıkladığı destek paketinde, Covid 19 sebebiyle çalışmaları duran ve yıllık toplam satışı 14.000.000 Lek'in altında kalan şirketlerin elemanları için eleman başına ayda 26.000 Lek ödeme yapacağını duyurmuştu. Başvuruların başlayacağı gün kırtasiyeciler ve lastik tamircilerinin işyeri kapatma yasağı kaldırıldı. Arabayla gezmek yasak ama lastikçiyi açmak serbest oldu. Böylece bu işletmelerin maaş talebinin önüne geçildi. Maaş talebi yapılan ekranda elemanlarının iban numaralarını girerek maaş talebinde bulunan işletmelere de gözlerine soka soka sosyal güvenlik primlerini biz şirket olarak ödeyeceğiz seçeneği işaretletildi.

 20. 1 Nisan 2020'ye geldiğimizde, daha önce 27 Mart'a kadar tatil edilen ve sonrasında tatil kararı 3 Nisan'a uzatılan okullar, klinikler vb. ortamların artık ikinci bir talimata kadar kapalı olacağı bildirildi. Başbakan, "henüz güvende değiliz, 12 Nisan'da durumu tekrar gözden geçireceğiz, eğer bu önlemleri almasaydık şimdikinin 30 katı hastamız olurdu, hastanelerde yer kalmazdı" dedi. Bir anlamda Nisan'ın ikinci yarısında yavaş yavaş normale benzeme sinyalleri verdi. (Bu satırların yazarı, maaş ödemelerinden sonra devlet kasası boşalınca hükümetin önlemleri gevşeteceğini düşünüyor.) Vergi dairesi yaptığı açıklama ile, Mart ayında ödenmesi gereken Şubat ayına ait sosyal güvenlik primlerini ödemeyen çok sayıda şirket bulunduğunu, bu şirketlerin ödeme yapmak zorunda olduğunu duyurdu. Yani kapitalizm yine para, para, para dedi

 21. Takvimler 3 Nisan 2020'yi gösteriyor. Başbakan Edi Rama şimdi de kira olayına kafayı taktı. "Kimse sizden kira isteyemez, isteyen olursa ihbar edin, kiranın 5 katı ceza uygulayacağız" diyerek kira gelirine dayalı bütçesi olanları umursamadı. Devlet elektrik su paralarını ertelemiyor, sigorta primlerini ödeyin diye arka arkaya açıklamalar yapıyor, sonra da kiraları ödemeyin diyor. Kiracıları da yanıltıyor. Çünkü kira hiç ödenmeyecekmiş gibi algı yaratıyor halbuki önlemler kalkınca toptan ödeme gerekecek.

  Televizyon programına stüdyoya gitmeden bilgisayar üzerinden bağlanıp onu övüyor. Halbuki halk yıllardır stüdyoya gitmeden internet üzerinden görüşüyor.

  Bir bomba da elektrik saatlerini okumakla ilgili geldi. "Saatleri okumaya gidemediğimiz yaklaşık %30'luk kitle, geçen sene bu ay ne kadar tükettiyse o kadar tüketmiş gibi ödeme yapacak. Saatleri okuduğumuzda aradaki farkı tahsil ya da iade edeceğiz" dedi. (Yazarın notu: Saatleri okuyana kadar nasıl olsa bir formül bulup abonenin ek ödeme yapması gerektiğini hesaplarlar.)

16.03.2020 Geni
1

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit bireysel danışmanlık, evlilik ve çift danışmanlığı, kurumsal danışmanlık ve cinsel terapi alanlarında danışanlarına hizmet vermektedir.

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit Kimdir ?

Lisans eğitimini 2016 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi’nde tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yüksek lisans eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde tamamladı. Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Samsun Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, İstanbul Np Beyin, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde görev aldı. MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, SCL-90 Belirti Tarama Testi, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği alanlarında klinik ölçme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, Boşanma Terapisi, Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi alanlarında özel eğitimler aldı. Yüksek lisansını “Bireylerde Benlik Saygısı ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü” başlığıyla tamamlayan Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, 2018 yılında açtığı Klinik Psikolog Mehmet Cem Yiğit Danışmanlık Ofisi’nde danışanlarıyla bir araya gelmektedir.

Adres : Nispetiye Cad. Gürel Apt. C Blok No:42 Kat:3/23, 34340 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : 0555 196 55 00
Website : https://mcemyigit.com.tr/
21.02.2020 pskmcemyigit
1

Ana Sayfa İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı internet hizmetleri şirketidir. Şirketin ana faaliyet konusu internet üzerinde yüksek ziyaretçili web siteleri oluşturmak ve buradan reklam geliri elde etmektir. Şirketle ilgili diğer bilgiler şu şekildedir.

Şirket merkezi;
Kemalpaşa Cadddesi No:144 D:505
35600
Karşıyaka / İZMİR

Bağlı olduğu vergi dairesi;
Karşıyaka

Vergi numarası;
0680902436

11.02.2020 Geni
1

Ana sayfa forum/sözlük editör kullanım kılavuzu

anasayfa.com sitesinde ziyaretçilerin nitelikli yazıları paylaşabildikleri bir forum/sözlük alt yapısı mevcuttur. Oldukça güçlü bir online editör (çevrimiçi düzenleyici) sunan bu altyapıyı verimli kullanabilmek için fonksiyonların nasıl kullanıldığını belgelemekte fayda olduğu düşüncesiyle bu yazı kaleme alınmıştır. İçerik ile ilgili kurallar için ana sayfa forum/sözlük yazım ilkeleri sayfasını inceleyiniz.

İlgili fonksiyonların tamamı tüm kullanıcılara açık değildir. Yetki düzeyi arttıkça, kullanıcının kullanımına sunulan fonksiyon sayısı da artmaktadır. Bu yüzden burada kullanımı açıklananların tümünü kendi ekranınızda görmediğiniz takdirde lütfen panik yapmayınız. Kaliteli yazı paylaşım adediniz arttıkça, site yönetimi tarafından kullanıcı seviyeniz de yükseltilecektir.

 1. En basit şekliyle, gizli ve açık bakınız verilebilmektedir. Bunun için editörün hemen üstündeki (bkz: ) ve `` tuşlarından faydalanılabilir. Bunun için link olacak metin seçilip, ilgili tuşa basılması yeterlidir.
 2. Dış link vermek için url() butonu kullanılabilir. Parantez işaretlerinin arasına url yazıldığında bu bölüm dış link olarak yayınlanacaktır.
 3. anasayfa.com içerisinde, forum/sözlük bölümünde yer alan bir konuya konu başlığından farklı bir metinle bağlantı verilmek istendiğinde gbkz[] kullanılır. Köşeli parantezler içerisinde önce konu id metni örneğin ana-sayfa-forum-kullanim-kilavuzu girilir, arada bir boşluk bırakılır sonra da ilgili metin girilir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz;
  Vahşi Kapitalizm
 4. anasayfa.com içerisinde farklı bölümlerdeki bir sayfaya bağlantı vermek için sbkz[] kullanılır. Köşeli parantezler içerisine önce /ile başlayan ve anasayfa.com'dan sonra gelen url parçası yazılır, boşluk bırakılır ve kullanılacak link metni girilir. Bunun için iletişim bölümüne verilen bağlantıyı örnek olarak kullanalım;
  anasayfa.com iletişim sayfası
 5. You Tube üzerinden bir videoyu gömmek (embed etmek) istediğimiz zaman [youtube: ] butonundan faydalanmalıyız. youtube:'dan sonra bir karakter boşluk bırakarak, You Tube tarafından verilen paylaşma url'sini girmemiz yeterlidir. Örnek olarak You Tube platformunda yayınlanan Büyük Taarruz - İzmir Marşı videosu burada paylaşılacak;11.02.2020 Mahmut Hoca
1

Uzaktaki mysql sunucusundan mysqldump ile veri tabanı yedekleme ve yükleme

Mysql veri tabanının yedeğini almak için kullanılacak komutlar farklı durumlarda farklılıklar gösteriyor. Bu makalede, uzaktaki mysql sunucusundan veri tabanı yedeği almayı ele alacağız.

Yerel sunucuda (localhost) kurulu mysql veri tabanının yedeğini sunucu adı belirtmeye gerek olmadan şu komutla alabiliyorduk;

mysqldump -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi > yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql

Uzaktaki sunucudaki mysql motoruna erişmek için -h parameteresiyle sunucu adresini ve işi sağlama almak için -P (büyük harf olduğuna dikkat edelim, küçük harf parola almak için kullanılıyor) parametresi ile de port numarasını giriyoruz. Port numarası genelde 3306.

mysqldump -P port-numarasi -h mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi > yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql

mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi bir domain, sub-domain ya da ip numarası olabilir.

Dosyanın aktarımı için dosya sıkıştırma ve ftp vb. bir yazılımla aktarım işlemini tamamladıktan sonra şu şekilde geri yükleyebiliriz.

mysql -P port-numarasi -h mysql-motorunun-bulunduğu-sunucu-adresi -u veri-tabani-kullanicisi -pparola veri-tabani-adi < yedegin-kaydedilecegi-dosya-adi.sql
11.02.2020 Geni
1

Amazon ec2 sunucusuna sftp ile erişim hakkında

Amazon web servisleri, ec2 sunucularına erişim için geleneksel kullanıcı adı - parola ikilisi yerine güvenlik anahtar dosyası ile erişime izin veriyor. İşin zor taraflarından birisi, dosyanın indirilmesine yalnızca bir kez izin verilmesi. Dosyayı indirdikten sonra aradan uzun zaman geçtikten sonra sisteme nasıl gireceğinizi de unutabiliyorsunuz.

(Örneğin) filezilla ile girerken ilgili ppk dosyasına ek olarak, bir de kullanıcı adını girmeniz gerekiyor. Girmeniz gereken kullanıcı adı ec2-user. Bu kullanıcı ile sisteme girdiniz ve gördünüz ki bir kaç işlevsiz dosyadan başka bir şey yok. Panik yaptınız. Yapmayın. Filezilla'da remote directory bölümüne /var/www/html yazın. Dizin içeriğini göreceksiniz.
08.02.2020 Geni
1

Tar ile dosya arşivleme

Tar, linux üzerinde dosyaları arşivleme yani birden fazla dosya ve klasörü tek bir dosya haline getirmek için kullanılan bir komuttur. Tar, arşivleme yaparken sıkıştırma imkanı da tanımaktadır.

Sık kullanılan Tar parametreleri:

-c (create): tar dosyasının oluşturulacağını belirtir.
-x (extract): bir tar dosyasının açılacağını belirtir.
-f (file): işlem yapılacak tar dosyasının adının komut satırında verileceğini belirtir.
-v (verbose): arşivleme veya bir arşivin açılması sırasında işlenen dosyaların isimlerini ekrana listelemek için kullanılır.
-z (zip) işlem sırasında Gunzip ile sıkıştırma veya açma gerçekleştirilecekse kullanılır.


tar -[parametreler] [tar-arşiv-ismi] [diger-dosya-veya-dizin-isimleri]

Tar arşivleme için örnekleri:

Dizindeki tüm .txt uzantılı dosyaları arsiv.tar isimli bir dosyada arşivlemek
tar -cf arsiv.tar *.txt

Dizindeki ana ile başlayan tüm dosyaları arşivleyerek sıkıştırmak
tar -zcf arsiv.tar.gz ana*

Birden fazla dosyayı isimlerini vererek arşivlemek
tar -zcf arsiv.tar.gz dosya1.jpg dosya2.jpg dosya3.jpg

gazeteler dizini ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları arşivleyip sıkıştırmak ve bu sırada isimlerini listelemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/

gazeteler, resimler ve okul dizinlerini arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/ resimler/ okul/

resim ifadesi ile başlayan tüm klasörleri arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz resim*/


Tar arşiv açma için örnekleri:

arsiv.tar içindeki dosyaları bulunulan dizine açma için
tar -xf arsiv.tar

arsiv.tar dosyasındaki sadece kitap.jpg dosyasının açmak için
tar -xf arsiv.tar kitap.jpg

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları bulunulan dizine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları deneme dizinine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz -C deneme/


Tüm Tar parametlerini görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
tar --help
05.02.2020 huso
1
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın