Facebook'ta Ana Sayfa

Satış temsilcisi nedir, ne iş yapar?

Satış temsilcisi ne iş yapar kısmına artık Türkiye'de sadece "satar" diyemiyoruz. Türkiye'de satış temsilcisi artık, SATAR ve SATTIĞINI TAHSİL EDER diyoruz. Nedeni ise artık insanımız satın aldığını ödememek gibi bir huy edindi. Dolayısıyla firmalar satış temsilcilerinin ürünleri, sadece prim kazanmak için tahsilatı yapılamayacak noktalara sattığını fark ettiğinden, satış temsilcilerine ödenecek primleri yaptığı tahsilat üzerinden ödemeye başladılar. Dolayısıyla satış temsilcileri artık, satar ve toplarlar. Bir satış temsilcisi olarak yaklaşık 7 yıldır satıyor ve topluyorum.
Satış temsilcisi olmak için artık, benim çenem kuvvetli iyi satarım, devri kapandı. Tahsilat hedefleri mevcut bozuk ekonomide yeterince can sıkıyor ve para kazanmak için tek beden içinde iki kişi çalışmak zorundadır. Yani satış yaptığınız yüzle tahsilat yapamazsınız.
Yaşadığım şehir olan İzmir'de istihdam alanı genellikle satış üzerine fakat sahada satış yapmak gerçekten uzaktan bakıldığı gibi altında son model araç, istediğin yere git şeklinde değil. Bu sebeple başarılı bir satış temsilcisi olmak öyle dışarıdan gördüğünüz gibi basit bir iş değil, özellikle benim gibi piyasada muadil ürünler içinde en pahalısını satıyorsanız.
23.03.2018 Ozgur

Satış temsilcisi nedir, ne iş yapar?

Özellikle iş yaşamına yeni atılacak arkadaşlar eminim ki değişik seçenekleri değerlendirmek istiyorlardır ama özellikle ailenizde ya da yakın çevrenizde belirli meslek gruplarından kimse yoksa, bu konuda bilgi sahibi olmanız da zor olur.

Kaderin cilvesiyle, satış temsilcisi yakınım olmamasına rağmen, yaptığım değişik işler vesilesiyle, pek çok satışçı arkadaş edindim, halen de günlük işlerimin çoğunda satışçılarla birlikte çalışıyorum (ama kendim değilim).

Satış temsilcileri, adı üzerinde, satarlar. Yani onları işe alan şirketin bir ürünü ya da hizmeti vardır, onların da işleri, doğru kişilerle iletişim kurup, bunları satabilmektir. Bunun da doğal olarak farklı sınıfları vardır. Kimi satışçılar soğuk satış konusunda uzmanlarken, kimi satışçılar, halihazırda şirketin müşterisi olan kişi ya da şirketlere, portföydeki başka ürün ve hizmetleri satarlar. Bu ikisi birbirine akraba işler olmakla beraber, bana sorarsanız, son derece farklı profiller tarafından yapılmalıdırlar. Birini iyi yapanın, diğerini de iyi yaptığına pek tanık olmadım.

Peki bu satışçıların maaşları ya da gelirleri nasıl hesaplanır?

Çoğu satışçının sabit maaşı mütevazi, bonus da dediğimiz "satış komisyonu" olarak aldıkları ücretleri kabarıktır. Yani büyük ölçüde, ne kadar ekmek, o kadar köfte tarzı çalışırlar. Bazı bonus modelleri şu şekilde olabilir:
 • Satılan ürün başına belirli bir bonus. Örneğin, sattığın her yazıcı başına 50 lira.
 • Satılan ürün adedi arttıkça artan bonus. Örneğin, sattığın ilk 50 yazıcıda yazıcı başına 50 lira, sonraki 50 tanede yazıcı başına 75 lira.
 • Satılan üründe elde edilen kar marjına göre bonus. Örneğin, üründeki karın %20'si.
 • Belirli bir sürede satılan hizmet / üründen komisyon. Örneğin, yeni bir müşterinin şirketteki ilk senesinde yaptığı harcamanın %5'i.
 • Belirli bir hedefe belirli bir bonus, hedefin üzerine çıkmaya da ekstra bonus. Örneğin, en 30 tane yazıcı satarsan 1500 lira bonus, altında satarsan bonus yok. Eğer 30'un üzerinde satarsan, 60 taneye kadar "oranlı" bonus (yani 45 tane satarsan, %150 bonus alırsın, bu örnekte 2250 lira)


Benim gördüğüm kadarıyla satış pozisyonları, biraz daha risk alarak (yani bonus yapmama riskini üstlenerek) daha kısa zamanda daha çok gelir elde etmeyi hedefleyen ("ben %200 bonus yaparım arkadaş" diyen) kişilere daha uygun. Eğer bu stresten olumsuz etkilenmiyor (hatta bundan hoşlanıyor) iseniz ve çevrenizde sizin bu baskılı işte çalışmanızdan olumsuz etkilenecek kişiler yoksa (tahmin ediyorum kendisi satışçı, eşi öğretmen ya da üretimde çalışan birisi olan bir çiftte gerginlikler yaşanıyor), satış temsilcisi olduğunuz bir kariyere yönelebilirsiniz.

Satış pozisyonlarında çalışmayı düşünüyorsanız göz önünde tutmanız gereken bir diğer konu da, satışın yıpratıcı bir iş olduğudur. Bunun iki boyutu var. Birincisi, bir birey olarak satış sizi yoracaktır, çünkü bazı nadir sektörler ve pozisyonlar dışında genelde hep yeni yeni insanlara satış yapmanız beklenir ve bir anlamda aynı kontaklarla ilişkinizi geliştirme şansınız olmaz, her gün işe gelip her gün aynı insanlarla çalışan insanları gördükçe, buna imrenebilirsiniz. İkinci boyut ise, belirli bir ürün ya da hizmeti, bir noktaya kadar satabilirsiniz. Yani birkaç yıl içinde, zaten aklınıza hayalinize gelebilecek her kişiye ve şirkete ulaşmış olacak ve tıkanacaksınız. Çoğu satışçı, bu nedenle 3-4 yılda bir iş değiştirmektedir. Eğer kartlarını yeterince akıllıca oynayabilirlerse ve şansları da yaver giderse, önceki işlerinde sattıkları portföye satabilecekleri başka bir ürün ya da hizmeti satabilecekleri bir yerde kariyerlerine devam ederler.

Satış kar amacı güden şirketlerin her zaman bir numaralı gündem maddesi olacağı için, iş olanaklarının her zaman yoğun olduğu bir alandır (hiçbir şirket kriz oldu diye satıcıların sayısını azaltmaz), bu nedenle kariyer tercihi yapmaya çalışanların ciddi olarak değerlendirmelerinde yarar olan bir alandır.
22.03.2018 dombili
1

Fatih Sultan Mehmet

II. Mehmet ya da daha çok bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, II. Murat'ın oğlu, Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahıdır. Amasya ve Saruhan bölgelerinde sancak beyliği yapmıştır. İyi bir eğitim alan II. Mehmet Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça, İbranice, Latince, Rumca ve Çağatayca dillerini konuşabilmekteydi.

İlk kez 1444 yılında 12 yaşındayken tahta geçmiştir. Fakat genç ve tecrübesiz oluşunu fırsata çevirmek isteyen Haçlılar'ın saldırıları nedeniyle tahtı yeniden babasına bırakmıştır.

1451 yılında babasının ölümü üzerine ikinci kez tahta geçti. İlk saltanatı döneminden beri hedefinde olan İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başladı. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edildi. Havan ve Şahi adında güçlü toplar yapıldı. Gelibolu tersanesinde 400 parça donanma hazırlandı. Hazırlıklar iki yıl sürdü, son olarak Balkanlar'dan İstanbul'a yardım gelmemesi için Rumeli'de güçlü bir ordu bulunduruldu ve Karamanoğulları ile antlaşma yapıldı. Nisan ayında başlayan kuşatma 53 gün sürdü ve 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. Böylece Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'ne girerken dünya tarihinde de Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.

İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı ve Akdeniz-Karadeniz ticaret yolu kontrolü ele geçirildi. II. Mehmet, Fatih unvanı aldı ve Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. İstanbul'un fethi dünya tarihi için de önemli sonuçlar doğurdu; Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi, kalelerin güçlü toplarla yıkılabileceği anlaşılınca feodalite rejimleri çözülmeye başladı. Ticaret yollarının Osmanlı'nın eline geçmesiyle Avrupalılar yeni yollar aramaya başladı ve bunun sonucu olarak coğrafi keşifler tetiklendi. Ayrıca Bizans'tan kaçarak İtalya'ya giden bilginler Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldular.

Fatih, İpek Yolu'nun denetimini sağlamak için Kırım'ı aldı. Anadolu'da Amasra, Sinop, Konya ve Karaman'ı aldı. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. Balkanlar'da ise Eflak-Boğdan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Belgrad hariç Sırbistan ve Mora Yarımadasını Osmanlı topraklarına kattı. Ege adalarının büyük bölümünü ele geçirdi.

Bu dönemde Ali Kuşçu'nun katkılarıyla yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı. Topkapı Sarayı yaptırıldı, Osmanlı'da ilk kez altın para (sultani) bastırıldı. Divan-ı Hümayun'a sadrazamların başkanlık etmesi usülü başladı. İlk Osmanlı kanunnamesi olan Kanunname-i Ali Osman hazırlandı. Böylece Sancak Usulü, Müsadere Sistemi, Cülus Bahşişi ve Kardeş Katli yasallaşmış oldu.

Fatih Sultan Mehmet, otuz yıllık saltanattan sonra 1481 yılında vefat etmiş yerine oğlu II. Bayezid tahta geçmiştir.
21.03.2018 huso

Ömer Hayyam

Çoğu kişinin rubaileri ile isminden haberdar olduğu 11. ve 12. yüzyıllarda yaşamış şair, yazar, matematikçi, filozof ve astronomdur.

Kendi hesaplamasına göre 18 Mayıs 1048 tarihinde Nişabur'da doğdu. Büyük Selçuklu Devleti'nin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Haşhaşiler tarikatının kurucusu Hasan Sabbah ile aynı medresede eğitim gördü. Cebir ve Geometri alanlarında önemli çalışmalar yapmıştı. Günümüzde Pisagor Üçgeni olarak öğretilen binom katsayılarını içeren üçgen diziyi oluşturdu. Başkanlığını yaptığı ekip ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin mali işleri düzenlemek üzere Celali Takvimi'ni hazırladı. En önemlileri Fi'l Vücut ve Darü'l Külliye olmak üzere yirmiye yakın eseri bulunmaktadır.
20.03.2018 huso

Medipol Başakşehir - Beşiktaş - 18 Mart 2018

Başakşehir, İlhan Cavcav Sezonu şampiyonluğunu ne kadar çok istediğini bir kez daha ortaya koydu.

Geçen haftaki Alanya yenilgisinden sonra, Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıkları görüldü. İlk dakikalardan itibaren maçın kontrolünü ellerine aldılar ve bırakmadılar. İstatistiklerde Beşiktaş topla daha çok sahip olmuş görünse de, her şey Başakşehir'in istediği gibi oldu.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Eljera Elia ile 1-0 öne geçti. 62. dakikada Junior Caicara, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Başakşehir, yarım saatten uzun bir süre eksik oynamasına karşın, 3 puanı almayı bildi.

İlk yarıda oynana karşılaşma 1-1 bittiği için, ikili averajda Başakşehir avantaj yakaladı.
19.03.2018 Geni

Tolunoğulları

Abbasilerin siyasi gücünü kaybetmesiyle 868 yılında Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet yaptığı seferlerle ülke topraklarını kısa sürede genişletmiş, Trablusgarp'tan Türkiye'nin bugünkü güneydoğu sınırlarına kadar olan topraklara hakim olmuştur. Kendisinden sonra gelen hükümdarlar döneminde bu başarı korunamamıştır. Devlet iç çekişmeler ve dış baskılarla zayıflamış, 905 yılında gelindiğinde Abbasiler tarafından siyasi varlığına son verilmiştir.

Tolunoğulları, Mısır'da pek çok mimari eser yaptırmıştır. Maristan adı verilen şifahanelerde hastalar ücretsiz tedavi edilmiştir. Bu imar faaliyetlerinden dolayı döneme "Mısır'ın Altın Çağı" denilmektedir. Ancak Abbasilerin Mısır'ı alırken pek çok eseri tahrip etmesi nedeniyle günümüze sadece Tolunoğlu Ahmet Camii ulaşabilmiştir.
18.03.2018 huso

Fenerbahçe - Galatasaray - 17 Mart 2018

Aykut Kocaman, çıkardığı kadroyla Galatasaray'ın 1 puanını adeta hediye etti. Forvette Roberto Soldado ile başlayarak, Galatasaray'ın zayıf karnı olan yüksek topları, Galatasaray stoperlerine bıraktı. Fernandao değişikliği ikinci yarının başında olsaydı durum farklı olabilirdi. Zaten Soldado, oynadığı süre boyunca sahadaki tek kötü niyetli oyuncuydu. Her pozisyon yerde, hakeme hep el kol hareketleri yaptı. Neyse ki kimse ona uymadı ve maç sıkıntısız bitti.

Oyuna gelirsek, ilk yarı hiç bir şeyin oynanmadığı adeta Cagliari - Genoa maçı gibiydi. İkinci yarı orta sahalar düştükten sonra daha çok pozisyon görmeye başladık. Fernandao oyuna girer girmez bütün hava toplarını aldı ve pozisyonlar yaratmaya başladı. Fernandao'nun 80. dakikada attığı goldeki ofsayt kararı doğruydu. Guiliano ve Fernandao'nun kaçırdığı pozisyonlar ile Alper'in kafasında Muslera'da kalan top maçın Fenerbahçe adına en önemli pozisyonlarıydı. Galatasaray ise Bafetimbi Gomis ile bulduğu iki cılız şutla koca ilk yarıyı kapattı. İkinci yarı ise beklenildiği gibi Rodrigues'in defans arkası koşularıyla etkili oldu. Ama Fenerbahçe'nin ikinci yarı savunduğu o kalede artık bir şeyler olduğunu düşünmeye başladım. Önce Younes Belhanda, sonra Maicon ve en sonunda da Tolga Ciğerci ile bulunan pozisyonlarda top bir türlü girmedi içeriye. Tolga Ciğerci demişken sanırsam son maçı olacak. Fatih Terim'in bu konuda acımasız olduğunu biliyoruz. Daha önce Atletico Bilbao maçında hatasıyla gole sebep olan Fatih Akyel, Trabzonspor maçında son dakikada kaçırdığı gol sonucunda Mehmet Batdal Galatasaray formasına veda etmişlerdi. Tolga'nın akibetini hep birlikte göreceğiz.

Sofiane Feghouli, Younes Belhanda bu iki oyuncu taraftarın çok şeyler beklediği ve bu yoklukta bonservislerine yaklaşık 17 Milyon Euro verilen iki oyuncu. Sezon başından beri saç baş yoldurmaya devam ediyorlar. Kumaşlarının iyi olduğundan başka hiç bir övgü dolu söz söyleyemedik kendilerine. Bu takımda oynamak istiyorlarsa daha fazlasını yapmaları gerek. Maicon ise bildiğiniz Servet Çetin. Kimi maç sahanın yıldızı başka maç takımı yakmış.
18.03.2018 Ozgur
1 1

Fenerbahçe - Galatasaray - 17 Mart 2018

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun yıllardır özlediğimiz çekişmeyi gördük. Aykut Kocaman yaptığı değişikliklerle 3 puanı yakalamak istediğini ortaya koydu, karşılaşmaya da hareket geldi. Fenerbahçe'nin Fernandao ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmazken, Galatasaray'ın serbest atıştan bir topu yan direkten dışarı çıktı.

Hakem Bülent Yıldırım karşılaşmanın sonucuna etki edecek bir hata yapmadı. Genel olarak başarılıydı.

Karşılaşma sonucu;
Fenerbahçe:0 Galatasaray: 0
17.03.2018 Geni
1

Fenerbahçe - Galatasaray - 17 Mart 2018

Son derece ruhsuz bir maç. Eskiden bir derbi heyecanı yaşardık, artık onu da yaşayamıyoruz. Koskoca Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin son 2-3 dakikasında her iki takım oyuncuları adeta ne şiş yansın ne kebap dercesine top çevirdiler. İlk yarı golsüz kapandı.
17.03.2018 Geni

Fenerbahçe - Galatasaray - 17 Mart 2018

Bu akşamki derbi maç Aykut Kocaman'ın sayesinde hem gergin hem de donuk geçecek bence. James maç sonucunu söyleyeyim. "0-0"

Maçın genelinde topa daha çok sahip olan taraf Galatasaray olacak gibi. Fenerbahçe, şampiyonluğu yakalamak istiyor ise bu maçı 3 puan ile tamamlamak zorunda fakat riskli oyunu göze alacak durumu yok Aykut Hoca'nın. Kontrollü oynayarak gol bulmaya çalışacak bence. Öne geçerse skoru korumaya çalışır, geriye düşer ise zevkli bir maç izleriz elbet.

Hakem ile ilgili bu sefer yorum yapmayacağım. Maçın atmosferi her zamanki gibi gergin olacak tabiki. Kırmızı kart çıkar mı derseniz evet çıkar ama Galatasaray görmez gibime geliyor...

Bir Galatasaray taraftarı olarak keşke yenebilsek ama bu biraz da psikolojik bi durum. Taraftarı idman nasıl motivasyon etti bilemem. İzleyip göreceğiz.

Güzel maç olsun çocuklar!
17.03.2018 Bourbonur
1

Fenerbahçe - Galatasaray - 17 Mart 2018

Ülkemizin en çok ilgi çeken eşleşmesinde Fenerbahçe kendi sahasında kurduğu üstünlüğü devam ettirmek isterken, 22 Aralık 1999'daki galibiyeti sonrası istediğini elde edemeyen, her sene "o sene bu sene" sloganıyla Kadıköy'e gelen ve hüsranla evine dönen Galatasaray bu kez galibiyete ulaşmaya çalışacak.

Aykut Kocaman - Aziz Yıldırım ikilisi Fenerbahçe'yi kendi ruhundan uzaklaştırırken umarım bu karşılaşmada bir kazaya yol açmazlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak, galibiyet serimizi devam ettirmek isterim. En büyük güvencem, Galatasaray'ın ligde, Fenerbahçe'den daha fazla puana sahip olması. Fenerbahçe sıkışıkken, daha iyi oynuyor.

Diğer yanda Fatih Terim, hırsını takıma aşılayacaktır ve Galatasaray bu karşılaşmayı kazanmaya çok yaklaşacaktır diye düşünüyorum.
17.03.2018 Geni

Fenerbahçe - Galatasaray - 22 Aralık 1999

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin sahasında yenebildiği son karşılaşma olarak bilinir. 2018'e gelindiğinde, o maçtan sonra, Kadıköy henüz bir Galatasaray galibiyetine tanıklık etmemiştir. Benim bile, hayal meyal hatırladığım bir karşılaşmadır. O günden bugüne büyüyen Galatasaray taraftarı gençlere Allah sabır versin.

Karşılaşmanın orta hakemi Muhittin Boşat, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü ise Zeman'dı.

Galatasaray sahaya, Mehmet Bölükbaşı, Fatih Akyel, Capone, Gheorghe Popescu, Emre Belözoğlu, Ergün Penbe, Okan Buruk, Suat Kaya, Hakan Şükür, Hasan Şaş, Marcio onbiriyle çıkmıştı.

Fenerbahçe ise Rüştü Reçber, Mustafa Doğan, Alpay Özalan, Samuel Johnson, Abdullah Ercan, Tayfun Korkut, Kemalettin Şentürk, Metin Diyadin, Mosheou, Preko, Moldovan onbiriyle oynadı.

Günümüzün Başakşehir oyuncusu, Fenerbahçelisi Emre Belözoğlu, henüz Galatasaray'da oynuyordu.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden inşa edildiği yıllardı, tribünlerin birer birer yıkılıp, inşa edildiği dönemdi. Galatasaray, ilk yarıda rüzgarı arkasına almıştı. 20. dakikada Hasan Şaş ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Marcio skoru 2-0'a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe, 51. dakikada Moldovan'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Ama Moldovan öyle bir gol attı ki, Galatasaray'ın galibiyeti unutuldu desek yeri var.


17.03.2018 Geni
1

Medipol Başakşehir - Beşiktaş - 18 Mart 2018

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi ver dört takımında birbirleriyle karşılaştığı haftada 3. sıradaki Medipol Başakşehir, 2.sırada bulunan Beşiktaş'ı 18 Mart 2018 Pazar günü TSİ 19:00'da Başakşehir Fatih Teim Stadyumu'nda konuk edecek. Maçı Halil Umut Meler yönetecek ve beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.
16.03.2018 Ozgur

Beşiktaş - Bayern Münih - Şampiyonlar Ligi Eşleşmesi - 2017

Rövanş karşılaşması 14 Mart 2018 Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynandı. TSİ 20:00'de başlayan karşılaşmayı İngiltere Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti.

Takımlar sahaya şu onbirlerle çıktılar;

Beşiktaş:
Tolga Zengin
Gökhan Gönül
Necip Uysal
Medel
Caner Erkin
Quaresma
Oğuzhan Özyakup
Tolgay Arslan
Jeremain Lens
Vagner Love
Mustafa Pektemek


Bayern Münih:
Ulreich
Rafinha
Boateng
Hummels
Alaba
Vidal
Martinez
Alcantara
Müller
Ribery
Lewandowski

İlk maçta alınan 5-0'lık yenilgiden sonra tur şansı zaten mucizelere kalmış olan Beşiktaş, 18. dakikada yediği golle şoka girdi. İlk yarı bu skorla kapandıktan sonra, 46. dakikada Gökhan Gönül kendi kalesine attığı golle Bayern Münih'i 2-0 öne geçirdi. 59. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, temsilcimizin şeref sayısını kaydetti. 84. dakikada Wagner takımının 3. golünü attı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti.

Beşiktaş 1 - Bayern Münih 3
14.03.2018 Geni
1

Fatih'in babasına mektubu

İstanbul'u fetheden ve Fatih ünvanını alan II. Mehmet, henüz 12 yaşında iken babası II. Murat tarafından tahta geçirilmişti. II. Mehmet'in deneyimsizliğini Osmanlı'ya saldırmak için fırsat bilen Avrupa ülkeleri, imzalanan anlaşmaya sadık kalmayarak büyük bir Haçlı ordusu kurup, Osmanlı'ya saldırıya hazırlanmışlardı. Genç padişah II. Mehmet, almış olduğu iyi eğitim ve sahip olduğu geniş vizyonun bir izdüşümü olarak, babasını göreve davet etmek için şu tarihi mektubu kaleme almıştı;

"Devletli babam,

Din ve devlet tehlikededir. Eğer padişah siz iseniz, buyrun ordunuzun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem, sizi orduma başkumandan tayin ediyorum. Ordumun başına geçin ve düşmanla savaşın.
"

(Mektubun günümüz Türkçesine uyarlanmış halidir)
14.03.2018 Geni
1

II. Murat

Çelebi Mehmet'in oğlu ve altıncı Osmanlı padişahıdır.

Koca Murat olarak bilinir. Otuz yıllık saltanatı süresince yaptırdığı cami, medrese gibi sosyal tesislerden dolayı Hayır Babası diye anılır.

Amcasının çıkardığı Düzmece Mustafa İsyanı ile kardeşi tarafından çıkarılan Şehzade Mustafa İsyanını bastırdı.

Balkanlarda Venediklilerin elindeki Selanik, Yanya ve Serez'i almış, ikinci kez Karamanoğulları üzerine sefer düzenledi. Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beyliklerine son verildi. Germiyanoğulları hükümdarının vasiyeti üzerine Osmanlı'ya katıldı.

Ploşnik ve İzladi Derbend yenilgileri ile morali bozulan II. Murat, Macar Krallığı ile Edirne - Segedin Antlaşmasını imzalayarak on yıllık bir barış süreci hedefledi. Sonrasında tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakarak inzivaya çekildi. Ancak II. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Balkan Devletleri bir Haçlı Ordusu oluşturarak saldırıya geçti. II. Mehmet'in mektubu üzerine II. Murat, Serdar-ı Ekrem unvanı ile ordunun başına geçerek 1444 yılında Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

II. Murat'ın padişah olmasını isteyen Yeniçeriler'in Edirne Buçuktepe'deki isyanı sonrası tekrar tahta geçti.

Dönemin en önemli savaşı ise 1448 II. Kosova Savaşı'dır. Bu savaş ile Osmanlı'nın Balkanlar'da kalıcı olduğu ve buradan çıkarılamayacağı kanıtlanmıştır. Bundan sonra 1683 II. Viyana Kuşatmasına kadar Osmanlı Devleti hep saldırı durumunda Avrupalılar ile savunmada kalacaktır.

1421 yılında başlayan II. Murat'ın saltanatı 1451 yılında vefatı ile sona erdi ve yerine oğlu II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tahta geçti.
14.03.2018 huso
1

İnsanı hayrete düşüren hayvan isimleri

Küçük serçe yolda giderken katırla karşılaşmış. Sohbet ederlerken katır anlatmış serçeye, benim babam eşek, annem de attır diye. Serçe düşünmüş, aklına yatmamış ama yatmış gibi davranmış. Sohbet etmişler, oradan ayrılmış. Biraz daha gitmiş. Karşılaştığı kuşa kendini tanıtmış.
-Merhaba ben serçe. Sen kimsin?
- Merhaba serçe. Ben de deve kuşu. Tanıştığımıza memnun oldum.
Serçe biraz düşünmüş, ve bayılmış.

Adlarıyla düşündüren, küçük serçeleri hayrete düşüren hayvanlara bir bakalım.

 • Köpek balığı
 • Deve kuşu
 • At sineği
 • Deniz atı
 • Kurt köpeği
 • Eşek arısı
 • Öküz kurbağası
 • Hindi akbabası
 • İnek balığı
13.03.2018 Geni
2

Belediyelerde Tasarım Başkanlığı

Şimdi insan bu başlığa bakınca diyor ki "yediler yediler bitiremediler, bir bunun başkanlığı kalmıştı". Yani ben bu konuda ilk okuduğum yazıda bunu düşünmüştüm.

Anne Stenros adında, Helsinki "belediyesi" (Avrupa'da aslında "Belediye" ile "Kaymakamlık" büyük ölçüde iç içe geçtiği için biraz daha farklı, o yüzden tırnak içine aldım) bünyesinde ilk kez "Tasarım Başkanı" ya da "Tasarım Genel Müdürü" diye çevirebileceğimiz bir görevde yer alan bir kadın hakkında bir şeyler okudum.

Helsinki'deki kamu hizmetlerine bir bütünlük getirmek ve vatandaşların şehir yaşamlarını daha kaliteli kılabilmek adına oluşturulmuş bir başkanlık.

Açıkçası dünyada çok fazla benzeri yok, kimi Batılı şehirler yavaş yavaş bunu değerlendirmeye ve deneme amacıyla da olsa bu tür birimler kurmaya başlamışlar. Amaç, birimler arasında daha uyumlu bir çalışma sağlamak ve iyi niyetlerle yapılan iki farklı şeyin birbirlerinin ortaya çıkardıkları avantajları olumsuz etkileyerek "sıfıra sıfır elde var sıfır" durumlarının oluşmasını engellemek.
12.03.2018 dombili
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın