Facebook'ta Ana Sayfa

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyuna mensuptur. Selçuk Bey döneminde İran ve Horasan bölgelerinde Samaniler ve Gaznelile'rin egemenliğinde yaşadılar. Selçuk Beyin oğlu Alparslan döneminde güçleri Karahanlılar ve Gazneliler'i endişelendirecek boyuta ulaşmıştı. Bu nedenle Gazneliler Alparslan'ı tutuklandı. Alparslan'dan sonra Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı bey yönetimi ele aldı. Bağımsızlıklarını elde etmek için Gaznelilerle mücadeleye giriştiler. 1035 Nesa ve 1038 Serahs savaşlarıyla yarı bağımsız duruma geldiler. 1040 Dandanakan Savaşı ile tam bağımsız oldular. Bu dönemde devlet teşkilatlanmasını tamamladıkları için Tuğrul Bey devletin kurucusu olarak kabul edilir.

Tuğrul Bey döneminde ilk defa bir Türk - İslam Devleti ile Bizans ordusu arasında savaş gerçekleşti. 1048 Pasinler Savaşı ile Bizans ordusu yenilgiye uğratılarak Anadolu'nun kapıları Türkler için aralanmış oldu. Yine bu dönemde Büveyhoğullarına son vererek Abbasileri mutlak bir yıkılıştan kurtardılar. Bunun üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e "Doğunun ve Batının Sultanı" unvanını verdi.

Tuğrul ve Çağrı Beylerden sonra Çağrı Bey'in oğlu Alparslan hükümdar oldu. Gürcistan ile savaşarak kendine bağladı. 1064 yılında Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Ani Kalesi'ni ele geçirdi. Bunun üzerine Abbasi halifesi tarafından "Ebu'l Feth" yani "fetihlerin babası" unvanı verildi. Alparslan dönemindeki en önemli savaş ise Bizans ile yapılan 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Bu savaş ile Bizans ordusu mağlup edilerek Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen esir alındı. Bu savaştan sonra Anadoluya Türklerin yerleşmesi başladığı için Yurt Açan savaşı olarak da isimlendirilir.

Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına Melikşah döneminde ulaştı. Bu dönemde Hasan Sabbah tarafından yürütülen Batınilik faaliyetleri nedeniyle devlet zor bir döneme girdi. Sultan Sencer döneminde Karahitaylar ile yapılan 1141 Katvan Savaşı ile devlet parçalanarak mevcudiyetini yitirdi.
03.02.2018 huso
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın