Facebook'ta Ana Sayfa

Yusuf Has Hacib

XI. yüzyılda Balasagun şehrinde doğmuş ve Karahanlılar Devleti zamanında yaşamış ünlü Türk bilginidir. Matematik, astronomi, edebiyat gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. En ünlü eseri Türk edebiyatındaki ilk siyasetname olan Kutadgu Bilig'dir. Kutadgu Bilig, Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmış olup "kutlu bilgi" veya "mutluluk veren bilgi" anlamlarına gelmektedir. O zamana kadar Balasagunlu Yusuf olarak anılan bilgin bu eserini dönemin Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Kara Han'a atfen yazmış ve sunmuştur. Hükümdar eseri çok beğenmiş ve ona "Ulu Has Hacib" ünvanı ve Kaşgar'da vezir yardımcısı görevi vermiştir.
10.02.2018 huso
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın