Sadece bir tane var

İnternet giderek başka bir yaşam formu gibi davranan bazı olguların bulunduğu bir ortam haline gelmiştir. Daha fazla insan sosyal ağlara ve interaktif oyunlar gibi diğer internet etkinliklerine bağımlıdır. Bu bağımlılık arttıkça ağ etkisinden dolayı artış hızı da artmaktadır. Bu üstel artan mekanizmanın, bir ekosistem içinde çoğalma döngüsünün olumlu geri bildirimine benzediğini gözlemliyorum.
İnsanların müdahil olmadığı bazı genetik algoritmalar, bu sosyal olguyu modellemek ve belli amaçlar için kullanmak üzere internette çalışmakta. Bunu nereden anlıyoruz? Hepimiz önceleri rahatsız edici biçimde birbirinin aynı olarak gelen ve bizi önlem almaya sürükleyen pazarlama mesajlarının azaldığını farketmişizdir. Ancak toplam pazarlama mesajları da aslında artmakta. Sadece artık bunların kendi kaynaklarını verimli kullanarak hedefe ulaşma oranını artıran, doğum, gelişim, üreme ve ölümden oluşan kendi yaşam döngüleri vardır. Benim için ilgi çekici olan şey, iletişim teknolojisiyle ve internetin yaygınlığının artmasıyla, bu canlılık benzeri örüntülerin, kendi düşünme ve davranış biçimlerini geliştirip geliştiremeyeceği?
Bu modellerin davranışlarını belirleyen şey, bunların her birinin yazılımlarıdır. Tek tek bu yazılımlar sakin, ılımlı ve sıradan olabilse de bir araya geldiklerinde, bu modeller saldırgan ve istilacı bir görünüm almaktadır. Yani hayatımız giderek artan oranda, insan olmayan, kendi düşünme biçimi olan, kaynaklarını verimli kullanmak üzere ortama uyan, ve gelişip çoğalan bu yeni yaşam formunun istilasına uğramaktadır.
İnsan psikolojisi ve insan ihtiyaçları burada açıklanan olguyu kontrol etmek ve ona karşı bireyi savunmak için yeterli değildir. Sosyoloji bilimi bir dereceye kadar kullanılabilir, ancak yeterince derinlemesine değil, çünkü bu bilimin neredeyse tüm terimleri ve yöntemleri, internet öncesi dediğimiz eski tür insan etkileşimlerinin varsayımlarına dayanmaktadır.
20. yüzyılın televizyon bağımlılığı fenomeninden farklı olarak internet bağımlılığı, insanlara değişik bir tatmin duygusu veriyor ve meraklı zihni ödüllendiriyor. Eğitim seviyesine ve gelişmişliğe bağlı olarak insanlar bir süre sonra televizyondan sıkıldılar. Onda çok sınırlı etkileşim vardı ve, bu yüzden insan zihni için yeterli bir tatmin içermiyordu, ancak internetteki yeni yaşam formu, insanları, psikolojik tatmin paketleri oluşturan sosyal etkileşim ödülüne sahip olmaya devam edebilecekleri bir ormana çekiyor. Peki nasıl mücadele edilecek bu sinsi düşmanla?
İnsanların yeni geliştirmeye başladığı ve giderek uzmanlaştığı veri işleme teknikleriyle bu yaşam formunun üzerine gitmek ise aslında insanın doğası yüzünden, bu yeni tehdidin en tehlikeli kısmıdır.
Makinenin başında olan kişi mücadele etmek istediği olgunun cazip teklifiyle diğer insanlara karşı üstünlük elde edebildiğinde insan kardeşlerinin kaderini unutup, onun gücüne kapılabiliyor. Bu alanda tehlike bir yerde yoğunlaşmakta. Elon Musk’a bir “talk show”da, yapay zekanın tehlikeli biçimde tekelde toplanması ile ilgili firmalara örnek verebilir misiniz? Diye sorduklarında, Elon, bu soruya gözlerini sonsuza çevirip şöyle cevap verdi: “There’s only one”
Sadece bir tane var…
05.09.2018 geronimo
2
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın