Tar ile dosya arşivleme

Tar, linux üzerinde dosyaları arşivleme yani birden fazla dosya ve klasörü tek bir dosya haline getirmek için kullanılan bir komuttur. Tar, arşivleme yaparken sıkıştırma imkanı da tanımaktadır.

Sık kullanılan Tar parametreleri:

-c (create): tar dosyasının oluşturulacağını belirtir.
-x (extract): bir tar dosyasının açılacağını belirtir.
-f (file): işlem yapılacak tar dosyasının adının komut satırında verileceğini belirtir.
-v (verbose): arşivleme veya bir arşivin açılması sırasında işlenen dosyaların isimlerini ekrana listelemek için kullanılır.
-z (zip) işlem sırasında Gunzip ile sıkıştırma veya açma gerçekleştirilecekse kullanılır.


tar -[parametreler] [tar-arşiv-ismi] [diger-dosya-veya-dizin-isimleri]

Tar arşivleme için örnekleri:

Dizindeki tüm .txt uzantılı dosyaları arsiv.tar isimli bir dosyada arşivlemek
tar -cf arsiv.tar *.txt

Dizindeki ana ile başlayan tüm dosyaları arşivleyerek sıkıştırmak
tar -zcf arsiv.tar.gz ana*

Birden fazla dosyayı isimlerini vererek arşivlemek
tar -zcf arsiv.tar.gz dosya1.jpg dosya2.jpg dosya3.jpg

gazeteler dizini ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları arşivleyip sıkıştırmak ve bu sırada isimlerini listelemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/

gazeteler, resimler ve okul dizinlerini arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz gazeteler/ resimler/ okul/

resim ifadesi ile başlayan tüm klasörleri arşivlemek
tar -zcvf arsiv.tar.gz resim*/


Tar arşiv açma için örnekleri:

arsiv.tar içindeki dosyaları bulunulan dizine açma için
tar -xf arsiv.tar

arsiv.tar dosyasındaki sadece kitap.jpg dosyasının açmak için
tar -xf arsiv.tar kitap.jpg

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları bulunulan dizine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz

arsiv.tar.gz içindeki dosyaları deneme dizinine açma, açma işlemi sırasında dosyaları listelemek için
tar -zxvf arsiv.tar.gz -C deneme/


Tüm Tar parametlerini görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
tar --help
05.02.2020 huso
1
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın