Facebook'ta Ana Sayfa

Tolunoğulları

Abbasilerin siyasi gücünü kaybetmesiyle 868 yılında Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmet yaptığı seferlerle ülke topraklarını kısa sürede genişletmiş, Trablusgarp'tan Türkiye'nin bugünkü güneydoğu sınırlarına kadar olan topraklara hakim olmuştur. Kendisinden sonra gelen hükümdarlar döneminde bu başarı korunamamıştır. Devlet iç çekişmeler ve dış baskılarla zayıflamış, 905 yılında gelindiğinde Abbasiler tarafından siyasi varlığına son verilmiştir.

Tolunoğulları, Mısır'da pek çok mimari eser yaptırmıştır. Maristan adı verilen şifahanelerde hastalar ücretsiz tedavi edilmiştir. Bu imar faaliyetlerinden dolayı döneme "Mısır'ın Altın Çağı" denilmektedir. Ancak Abbasilerin Mısır'ı alırken pek çok eseri tahrip etmesi nedeniyle günümüze sadece Tolunoğlu Ahmet Camii ulaşabilmiştir.
18.03.2018 huso
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın