Facebook'ta Ana Sayfa

Yavuz Sultan Selim

II. Bayezid'in oğlu ve dokuzuncu Osmanlı padişahıdır.

İlk yönetim tecrübesini Trabzon valiliği göreviyle kazandı. Babasıyla giriştiği taht mücadelesinde Yeniçerilerin desteğini alarak padişah oldu.

Yavuz Sultan Selim'in seferleri hep doğu yönünde oldu. İlk olarak Şah Kulu İsyanı'nın çıkmasında etkili olan Safeviler'in üzerine yürüdü. 1514 Çaldıran Savaşı ile Safevi ordusu bozguna uğrattı. Osmanlı toprakları Tebriz'e kadar genişledi, Doğu Anadoluda bazı kent ve kaleler ele geçirildi. Doğu Anadolu'da Safevilerin etkisi kırıldı. Safeviler'i destekleyen Dulkadiroğulları Beyliği 1515 yılında yapılan Turnadağ Savaşı ile Osmanlı'ya katıldı. Böylece Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmış oldu.

Yavuz'un sonraki hedefi ise Memlükler oldu. Geçmişten gelen anlaşmazlıklar ve İslam dünyasının lideri olma isteği gibi nedenlerden Mısır Seferi düzenlendi. 1516 Mercidabık Savaşı ile Kansu Gavri komutasındaki Memlük ordusu yenilgiye uğratıldı. Suriye ve Filistin bölgeleri ele geçirildi. Ardından Mısır'a ilerleyen Osmanlı ordusu 1517 yılında Ridaniye Savaşı ile Memlük Devleti'ne son verdi. Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katılırken Baharat Yolu da Osmanlı denetimine girmiş oldu. Halifelik Osmanlı'ya geçti, Yavuz Sultan Selim halife oldu.

Mısır Seferi ile Osmanlı İslam dünyasının lideri olmuştur. İran ve Mısır'daki bilim adamları ve sanatçılar İstanbul'a getirilmiş, böylece İstanbul'da doğu etkisi artmıştır. Ayrıca Mısır'daki hazineler İstanbul'a getirilmiş, devlet hazinesi tıka basa altınla dolmuştur. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim çok bilinen şu sözünü söylemiştir; Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlesin

Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında başlayan saltanatı sekiz yıl sonra vefatıyla sona ermiştir. Sekiz yılda Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüttüğü için tarihçiler "80 yıllık işi 8 yıla sığdırmış büyük padişah" olarak nitelerler.

26.03.2018 huso
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın