Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, kurtuluş savaşımızda önemli yer tutan olaylardan bir tanesidir.

Doğu Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından toplanmıştır. 10 Temmuz 1919'da başlaması planlanmış olsa da, katılımcıların Erzurum'a ulaşma zorlukları yaşaması sebebiyle 23 Temmuz 1919'da çalışmalarına başlamış ve 7 Ağustos 1919'a kadar devam etmiştir. Kongre açılışından sonra yapılan oylama ile Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı seçilmiştir. Kongre Mustafa Kemal Paşa başkanlığında çalışmıştır.

Toplanış şekli bölgesel olmasına karşın, kongrede alınan kararlar milli nitelik taşımış ve milli kabul görmüştür. Bu sebeple kurtuluş savaşımızın yönünü tayin edici etki yapmıştır.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla, ilk kez;

✓ Manda seçeneği tamamen reddedilmiş, tam bağımsızlık kararı alınmıştır.
✓ Geçici bir hükümet kurulması gündeme gelmiştir.
✓ Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Türk toprağı olan yerlerin parçalanamaz bir bütün ve vatan olduğu beyan edilmiştir.

Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi için bir ön hazırlık kimliği taşımaktadır.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, vatanın her köşesinde mücadele veren vatanseverler üzerinde, özellikle de Batı vilayetlerinde Yunan birliklerine karşı mücadele veren Kuva-yi Milliye birlikleri üzerinde çok güçlü moral arttırıcı etkisi olmuştur.
23.07.2017 Geni
1
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın