II. Bayezid

Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve sekizinci Osmanlı padişahıdır.

Kardeşi Cem Sultan ile giriştiği taht mücadelesinde galip gelerek padişah oldu. Yenilen Cem Sultan ise önce Memlükler'e daha sonra Rodos Şövalyeleri'ne sığındı. Son olarak Papa'nın himayesine girerek Fransa'ya gitti ve burada vefat etti.

II. Bayezid döneminde Karadeniz hakimiyetinin kesin olarak sağlanması için Boğdan'ın Kili ve Akerman limanları alındı. Venediklilerin Mora halkını Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması üzerine Venedik ile savaş başladı. Yapılan savaşlar sonucunda Venediklilerin kontrolündeki Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı limanları alınarak Mora Yarımadası'nın fethi tamamlandı.

Taht mücadelesinde Cem Sultan'a destek veren Karamanoğulları'na son verildi. Fatih döneminde Memlükler ile Hicaz su yollarının tamiri konusunda başlayan anlaşmazlık, Cem Sultan olayının da eklenmesiyle savaşa dönüştü. Uzun süren savaşlarda her iki taraf da galip gelemedi.

Cem Sultan'ın durumu nedeniyle sefere çıkılamaması ve uzun süren savaşlardan başarı elde edilememesi nedeniyle devlet ekonomik olarak zayıfladı. Bu nedenle Osmanlı'da ilk kez Avarız Vergisi toplandı. Bozulan ekonomi ve Safevilerin kışkırtmasıyla Şahkulu İsyanı çıktı. Bu nedenlerden dolayı tarihçiler II. Bayezid dönemini yükselme içinde bir duraklama dönemi olarak nitelerler.

II. Bayezid dönemi diğer önemli olayları ise; İspanya'da katliama uğrayan Yahudi ve Müslümanlar için yardım gemilerinin gönderilmesi ve Osmanlı'nın ilk belediye kanunu olan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'nın hazırlanmasıdır.

Otuz bir yıllık saltanatı 1512 yılında Yeniçerilerin desteklediği oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından sona erdirilmiştir.
24.03.2018 huso
2
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın