Facebook'ta Ana Sayfa

II. Murat

Çelebi Mehmet'in oğlu ve altıncı Osmanlı padişahıdır.

Koca Murat olarak bilinir. Otuz yıllık saltanatı süresince yaptırdığı cami, medrese gibi sosyal tesislerden dolayı Hayır Babası diye anılır.

Amcasının çıkardığı Düzmece Mustafa İsyanı ile kardeşi tarafından çıkarılan Şehzade Mustafa İsyanını bastırdı.

Balkanlarda Venediklilerin elindeki Selanik, Yanya ve Serez'i almış, ikinci kez Karamanoğulları üzerine sefer düzenledi. Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beyliklerine son verildi. Germiyanoğulları hükümdarının vasiyeti üzerine Osmanlı'ya katıldı.

Ploşnik ve İzladi Derbend yenilgileri ile morali bozulan II. Murat, Macar Krallığı ile Edirne - Segedin Antlaşmasını imzalayarak on yıllık bir barış süreci hedefledi. Sonrasında tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakarak inzivaya çekildi. Ancak II. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Balkan Devletleri bir Haçlı Ordusu oluşturarak saldırıya geçti. II. Mehmet'in mektubu üzerine II. Murat, Serdar-ı Ekrem unvanı ile ordunun başına geçerek 1444 yılında Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

II. Murat'ın padişah olmasını isteyen Yeniçeriler'in Edirne Buçuktepe'deki isyanı sonrası tekrar tahta geçti.

Dönemin en önemli savaşı ise 1448 II. Kosova Savaşı'dır. Bu savaş ile Osmanlı'nın Balkanlar'da kalıcı olduğu ve buradan çıkarılamayacağı kanıtlanmıştır. Bundan sonra 1683 II. Viyana Kuşatmasına kadar Osmanlı Devleti hep saldırı durumunda Avrupalılar ile savunmada kalacaktır.

1421 yılında başlayan II. Murat'ın saltanatı 1451 yılında vefatı ile sona erdi ve yerine oğlu II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) tahta geçti.
14.03.2018 huso
1
Facebook'ta Ana Sayfa
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın