Fatih Sultan Mehmet

II. Mehmet ya da daha çok bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, II. Murat'ın oğlu, Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahıdır. Amasya ve Saruhan bölgelerinde sancak beyliği yapmıştır. İyi bir eğitim alan II. Mehmet Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça, İbranice, Latince, Rumca ve Çağatayca dillerini konuşabilmekteydi.

İlk kez 1444 yılında 12 yaşındayken tahta geçmiştir. Fakat genç ve tecrübesiz oluşunu fırsata çevirmek isteyen Haçlılar'ın saldırıları nedeniyle tahtı yeniden babasına bırakmıştır.

1451 yılında babasının ölümü üzerine ikinci kez tahta geçti. İlk saltanatı döneminden beri hedefinde olan İstanbul'u fethetmek için hazırlıklara başladı. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edildi. Havan ve Şahi adında güçlü toplar yapıldı. Gelibolu tersanesinde 400 parça donanma hazırlandı. Hazırlıklar iki yıl sürdü, son olarak Balkanlar'dan İstanbul'a yardım gelmemesi için Rumeli'de güçlü bir ordu bulunduruldu ve Karamanoğulları ile antlaşma yapıldı. Nisan ayında başlayan kuşatma 53 gün sürdü ve 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedildi. Böylece Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'ne girerken dünya tarihinde de Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.

İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlandı ve Akdeniz-Karadeniz ticaret yolu kontrolü ele geçirildi. II. Mehmet, Fatih unvanı aldı ve Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. İstanbul'un fethi dünya tarihi için de önemli sonuçlar doğurdu; Bizans İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi, kalelerin güçlü toplarla yıkılabileceği anlaşılınca feodalite rejimleri çözülmeye başladı. Ticaret yollarının Osmanlı'nın eline geçmesiyle Avrupalılar yeni yollar aramaya başladı ve bunun sonucu olarak coğrafi keşifler tetiklendi. Ayrıca Bizans'tan kaçarak İtalya'ya giden bilginler Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldular.

Fatih, İpek Yolu'nun denetimini sağlamak için Kırım'ı aldı. Anadolu'da Amasra, Sinop, Konya ve Karaman'ı aldı. Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. Balkanlar'da ise Eflak-Boğdan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Belgrad hariç Sırbistan ve Mora Yarımadasını Osmanlı topraklarına kattı. Ege adalarının büyük bölümünü ele geçirdi.

Bu dönemde Ali Kuşçu'nun katkılarıyla yüksek öğretim düzeyinde eğitim veren Sahn-ı Seman Medreseleri açıldı. Topkapı Sarayı yaptırıldı, Osmanlı'da ilk kez altın para (sultani) bastırıldı. Divan-ı Hümayun'a sadrazamların başkanlık etmesi usülü başladı. İlk Osmanlı kanunnamesi olan Kanunname-i Ali Osman hazırlandı. Böylece Sancak Usulü, Müsadere Sistemi, Cülus Bahşişi ve Kardeş Katli yasallaşmış oldu.

Fatih Sultan Mehmet, otuz yıllık saltanattan sonra 1481 yılında vefat etmiş yerine oğlu II. Bayezid tahta geçmiştir.
21.03.2018 huso
1
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın