Vergi

Devletlerin, operasyonlarını yönetmek için halktan aldıkları paradır. Filmlerde gördüğümüz kadarıyla, her Amerikalının en çok nefret ettiği şeydir :)

Diğer ülkelerde vergi tahsilatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar sıkı takip edilmediği için, diğer ülke vatandaşları vergiden Amerikalılar kadar nefret etmezler. Özellikle geri kalmış ve gelişmeye niyeti olmayan ülkelerde, vergi oranları adaletsiz bir şekilde belirlenirler ve bu yüzden ödeme problemi yaşayan mükellefleri rahatlatmak için sık sık vergi barışı uygulanır. Gelişmiş ülkelerde ise vergi düzenlemeleri daha adildir. Farkında olmadan ödediğimiz bol miktarda vergi vardır: (bkz: hayatım vergi)

Bir ülke ekonomisinin adil yönetilip yönetilmediğinin en önemli göstergesi olarak, tahsil edilen vergilerin daha çok dolaylı vergi mi, yoksa direkt vergi mi olduğu dikkate alınır. Örneğin tahsil edilen verginin çoğu gelir vergisi ise, o ülkede adil bir vergi sistemi olduğu düşünülebilir. Diğer yanda tahsil edilen verginin çoğu, örneğin benzin vergisiyse, o ülkede vergi sisteminin adaletten oldukça uzak olması muhtemeldir.

Yüksek ve dolaylı vergi oranı aynı zamanda yolsuzluk işaretidir. Örneğin benzin alırken %500 vergi ödeyen bir yurttaş, bu verginin gerçekten devlete ulaşıp ulaşmadığını bilemez. Tahsilatı, benzin satıcısı yapmıştır. Satıcı, belki de benzin satışını devlete beyan etmez.

Tarihte, savaşlardan sonra, galip devletlerin mağlup devletleri vergiye bağladıkları da sıkça görülmüştür. Buna örnek olarak Avrupa Hun Devleti tarafından vergiye bağlanan Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan pek çok anlaşma gösterilebilir.
12.01.2018 Geni
1
Hükümetler, açıkça bilinen vergi toplamalarına paralel olarak, görünmeyen vergi toplama yöntemleri de kullanırlar. Bunların başında da enflasyon gelir.
26.08.2018 Geni
2
daha iyi hizmet verebilmek için çerez (cookie) kullanıyoruz. detaylı bilgi için tıklayın